Samsung vyhrál další spor s prodejci kompatibilních tonerů v Německu

Společnost Samsung Electronics vyhrála soudní spor proti dvěma německým prodejcům neoriginálních (kompatibilních) tonerových kazet, u kterých bylo zjištěno porušení patentů společnosti Samsung. Jedná se o patentovou ochranu patentem číslo EP 2 325 701 a dále patentem číslo EP 2 256 559. Oba tyto patenty jsou platné i v České republice.

Samsung zahájil spor původně s 11 německými distributory, prvoinstanční soud uznal porušení patentů společnosti Samsung. Dva z obžalovaných se proti rozhodnutí prvoinstančního soudu odvolali, ale odvolací soud v Mnichově zamítl jejich odvolání.

Odvolací soud v Mnichově potvrdil, že tito dva prodejci porušili patentovou ochranu tonerových kazet Samsung takovým designem jimi nabízených kompatibilních tonerových kazet, díky kterému byly tyto neoriginální tonerové kazety kompatibilní s originálními tonerovými kazetami Samsung.

Soud nařídil oběma prodejcům přestat prodávat všechny produkty, které porušují patentovou ochranu stáhnout z distribuce tonerové kazety, které byly distribuovány od 14. dubna 2012.

Patent EP 2 325 701 volně přeloženo popisuje „tonerová kazeta (100), která brání poškození čipu (180) a špatnému spojení mezi svorkami (181) tonerovou kazetou (180) a hlavním tělesem (10) tiskárny a to zlepšením montážní polohy čipu (180). Tonerová kazeta (100) je odnímatelně připevněna k hlavnímu tělesu tiskárny (10). Čip (180) obsahuje svorky (181) spojující přes zadní stranu tonerové kazety (100). Čip (180) je uložen na tonerové kazetě blíže k napájení tonerové kazety (100), než je mechanismu hnací síly jednotky (160), které je spojováno na opačné straně tonerové kazety (100).

patent_EP2037327

Zdroj: EUROPEAN PATENT OFFICE. European patent specification. Bibliographic data: EP2037327 (A2) ― 2009-03-18. [online]. Dostupný z WWW: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&ND=6&locale=en_EP&FT=D&date=20110525&CC=EP&NR=2037327A2&KC=A2>.

 

Z této jednoduché anotace patentu plyne, že vyrobit kompatibilní tonerovou kazetu tak, aniž by došlo k porušení tohoto patentu je prakticky téměř neřešitelné. Možností je tak pouze renovace tonerové kazety, kdy se použijí originální patentově chráněné součástky a nedochází tak k porušení patentové ochrany. Čip je na levé straně a spojuje se s elektronikou na víku tiskárny. Přemístěním čipu na opačnou stranu by nedošlo ke spojení s víkem tiskárny a čip by nebyl tiskárnou detekován, přičemž umístění čipu je v patentu definováno.

 

Samsung vyhrál soudní spor proti 4 prodejcům neoriginálních tonerových kazet v Německu

 

Jsme potěšeni tímto rozsudkem,“ řekl David SW Song, Senior Vice President divize Printing Solutions Business společnosti Samsung Electronics. „Tyto spory jsou určeny k ochraně práv našeho duševního vlastnictví, práva a zájmů spotřebitelů a těch společností, které vyrábějí a prodávají legitimně vyrobené tonerové kazety. Budeme i nadále přijímat opatření proti prodejcům, kteří prodávají nelegální, nelicencované tonery, které jsou kompatibilní s našimi produkty.

Samsung dále upozorňuje, že nezávisle na porušení Samsung patentů, kompatibilní tonery mohou tisknout nekvalitně a mohou vést k různým problémům s tiskárnou, například nadměrným hlukem či dokonce zničením tiskárny. Samsung dále upozorňuje, že záruka společnosti Samsung se nevztahuje na škody způsobené na tiskárnách, které vzniknou z důvodu použití neoriginálního toneru.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Samsung Printing Solutions. Samsung Electronics Wins Patent Infringement Lawsuit against Two Toner Cartridge Resellers in Germany. [online]. Poslední revize 20. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://samsungprintingsolutions.com/2016/04/samsung-electronics-wins-patent-infringement-lawsuit-against>.

EUROPEAN PATENT OFFICE. European patent specification. Bibliographic data: EP2037327 (A2) ― 2009-03-18. [online]. Dostupný z WWW: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&ND=6&locale=en_EP&FT=D&date=20110525&CC=EP&NR=2037327A2&KC=A2>.