Společnost Canon oslaví v roce 2015 již 25. rok programu recyklací tonerů

Program pro recyklaci tonerů společnosti Canon (Canon Toner Cartridge Recycling Programme) byl zahájen již v roce 1990. Od té doby se rozšířil do 26 zemí světa. Od založení tohoto programu do začátku roku 2014 společnost Canon shromáždila neuvěřitelných 320 000 tun použitých tonerových kazet. Díky programu renovace bylo dosaženo úspory „nových“ zdrojů ve výši 220 000 tun a úspory emisí CO2 ve výši 480 000 tun.

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

Zdroj:
The Recycler. Canon celebrates cartridge recycling milestone. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 03. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/canon-celebrates-cartridge-recycling-milestone>.