Společnost Epson je ve Francii vyšetřována z důvodu záměrného zkracování životnosti tiskáren

Prokurátor neboli veřejný žalobce, ve Francii zahájili vyšetřování společnosti Epson z důvodu záměrného zkracování životnosti inkoustových cartridgí používaných v inkoustových tiskárnách Epson.

Ve Francii vešla v roce 2015 v platnost nová legislativa upravující spotřebitelská práva, která v článku L. 441-2 zakazuje používání takových technických pomůcek, které povedou k předčasnému opotřebení či selhání výrobku s cílem prodeje nového výrobku. Zákon zakazuje programované zastarávání ve všech jeho podobách, ať už je to technická zastaralost, překážky v opravě, zastarávání nebo dokonce záměrné estetické zastarávání. Hlavním významem tohoto zákona snižovat množství odpadu, reagovat na změnu klimatu a snižovat sociální nerovnosti. Uvádění výrobku, které jsou v rozporu s tímto zákonem na trh, může být potrestáno až dvouletým odnětím svobody a pokutou ve výši 300 000 Eur (cca. 8 000 000 Kč), kterou lze zvýšit na až na 5 % obratu.

Poté, co nová legislativa vstoupila v platnost, francouzské sdružení Halte l’obsolescence programmée (HOP) podalo stížnost na výrobce inkoustových tiskáren Brother, Canon, HP a Epson z důvodu záměrného zkracování životnosti inkoustových kazet.

Technická část stížnosti se týká pouze tiskáren výrobce Epson. Jako technické pomůcky sloužící ke zkrácení životnosti, byly identifikovány prvky tiskáren, jako je podložka pro pohlcování inkoustu, které falešně hlásí konec životnosti a dále zablokování tisku pod záminkou, že inkoustové kazety jsou prázdné, zatímco je stále inkoust.

 

Zdroj: Halte l’obsolescence programmée (HOP). Plainte au Procureur de la République.
 

Podle zjištění sdružení Halte l’obsolescence programmée (HOP) je průměrná cena za jeden litr inkoustu 2 062 Euro (cca. 55 000 Kč / litr), což je více, než je cena luxusního parfému Chanel 5. Tiskárny tento inkoust nevyužívají celý, ale vyžadují výměnu inkoustových cartridgí ještě za stavu, kdy je v kazetě dostatek inkoustu.

Advokát sdružení, Emile Meunier při podávání stížnosti státnímu zastupitelství prohlásil: „Vyzývám vás, abyste si přečetli přesné a důkladné vyšetřování, které sdružení provedlo. Odhaluje, že stížnosti se týkají všech výrobců. Nyní je na prokurátorovi a soudnictví, aby se o tom ujistili mimo jiné prostřednictvím soudního procesu. Tyto zjištěné skutečnosti mohou také odhalit nezákonnou dohodu mezi výrobci tiskáren. Proto jsme také informovali autorité de la concurrence (francouzskou obdobu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Milióny francouzských majitelů tiskáren mohlo být poškozeno.“

Podle Laetitia Vasseura, spoluzakladatele a generální delegáta HOP: „Sdružení bylo upozorněno mnoha občany pobouřenými nízkou životnost tiskáren a kazet. Po vyšetřování máme důvod si myslet, že je zde opravdu problém. Tiskárny, které jsou připraveny vyžadovat předčasnou výměnu, jsou příznačné pro spotřebitelský model, který odsuzujeme, ale to se týká všech odvětví, od člunů po pračky.“

 

Kompletní znění stížnosti, podané 17. září 2017 k  je ke stažení ve formátu PDF zde.

Rozsáhlá vyšetřovací zpráva sdružení HOP je ke stažení ve formátu PDF zde.

 

28. prosince 2017 sdružení Halte l’obsolescence programmée (HOP) vydalo tiskovou zprávu, ve které oznamuje, že se státní zástupce rozhodl zahájit vyšetřování v návaznosti na podanou stížnost. Asociace renovátorů tonerů však nezná detaily francouzského právního systému a nejsme schopni posoudit, zda je možné takovou stížnost odložit bez prošetření.

Zahájení vyšetřování však nemusí mít žádný reálný dopad. Inkoustové tiskárny značky Epson fungují na principu takzvaného piezoelektrického tisku, kdy jsou mikroskopické kapičky inkoustu vystřelovány na papír pomocí stahování tiskové hlavy. Samotný mechanický proces stahování tiskové hlavy provází vznik tepla, které je pomocí inkoustu odváděno pryč z tiskové hlavy. V situaci, kdy dochází ke stahování tiskové hlavy bez přítomnosti inkoustu, jako média ochlazujícího tiskovou hlavu, může dojít ke spálení tiskové hlavy. Tímto jednoduchým technickým zdůvodněním je možné opodstatnit určité množství požadované rezervy množství inkoustu v kazetě. Dalším důvodem může být eliminace rizika rychlého zasychání zbytkového inkoustu v tiskové hlavě při jeho nedostatku v tiskové hlavě. Možných zdůvodnění potřeby zbytkového inkoustu v kazetě je tak celá řada a technicky jsou platní i ve vzájemných kombinacích.

Zajímavý je také způsob financování tohoto sdružení. Sdružení vede aktivní crowfundigovou kampaň prostřednictvím portálu gofundme. Do této kampaně může přispět kdokoliv libovolnou částkou, příspěvek je zaslán prostřednictvím platební karty. K 03. 01. 2018 má kampaň 282 přispěvatelů, kteří sdružení zaslali celkovou částku  ve výši 5 351 Euro (zhruba 140 000 Kč). Cílová částka kampaně je stanovena na 10 000 Euro (zhruba 260 000 Kč). Tato suma má být použita tímto způsobem. 4 000 Euro na právníka (zhruba 100 000 Kč), 1 500 Euro na správní poplatky (zhruba 40 000 Kč), 1 500 Euro na řízení a vybavení sdružení (zhruba 40 000 Kč) a 3 000 Euro na vypracování odborných znalostí (zhruba 80 000 Kč).

Kampaň je přístupná zde: https://www.gofundme.com/obsolescence

 

Autor:
Asociace renovátorů toneru (ART)

 

Zdroj:
Halte l’obsolescence programmée (HOP). Epson mis en cause par une plainte pénale en obsolescence programmée : l’enquête est ouverte. [online]. Poslední revize 28. 12. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.halteobsolescence.org/dossier-de-presse/>.

Halte l’obsolescence programmée (HOP). Rapport d’enquête : Les cas des imprimantes. [online]. Poslední revize 17. 09. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.halteobsolescence.org/rapport-denquete-les-cas-des-imprimantes/>.

Halte l’obsolescence programmée (HOP). Plainte au Procureur de la République. [online]. Poslední revize 17. 09. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2017/09/Plainte-obsolescence-programme%CC%81e-imprimante.pdf>.

Gofundme. Stop à l’obsolescence programmée! [online]. Poslední revize 03. 01. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.gofundme.com/obsolescence>.