Společnosti Canon podala stížnost na dalšího prodejce v USA

Společnost Canon je v USA velmi aktivní při vymáhání patentové ochrany u tonerových kazet, kdy v roce 2018 již zahájila více než 50 sporů a velkou část vítězně dokončila. Ke sporům přidává další,

 

Canon podal žalobu na 49 dovozců a prodejců kompatibilních tonerových kazet!
Canon uzavřel další z řady soudních sporů v USA
Canon docílil dalšího zákazu prodeje a získal další náhradu škody
Canon vítězně uzavřel další soudní spor
Canon vyhrál další spor s dovozcem kompatibilních tonerů

 

NuTone je významně rostoucím distributorem v Spojených státech amerických, který v posledních letech převzal některé jiné distributory a upevnil spoji pozici. Proti společnosti podala společnost Canon stížnost Komisi pro mezinárodní obchod USA (United States International Trade Commission – USITC) společnosti NuTone z důvodu porušování obecné vyhlášky o vyloučení č. 337-TA-918 vydané v srpnu roku 2015.

Došlo k vydání rozhodnutí o propadnutí věcí, protože byly dovezeny v rozporu s vydaným zákazem v Obecné vyhlášky o vyloučení č. 337-TA-918.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. OEMs issue several seizure orders. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 29. 05. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/oems-issue-several-seizure-orders/>.