Static Control se snaží o změnu legislativy posilující práva renovátorů

Výrobce součástek a dílů pro renovace tonerových a inkoustových kazet, společnost Static Control (SCI) vedla řadu let trvající právní sport týkající se technického zamezení renovací tonerových kazet výrobce tiskáren Lexmark. Společnost Static Control tuto právní bitvu vyhrála a získala tak potvrzení toho, že renovace jsou zcela legální produkt a výrobci originálních tonerových kazet nemohou technicky znemožňovat možnost jejich renovací. Nyní zahájil Static Control kroky, jejím výsledkem by měla být úprava platné legislativy tak, aby originální výrobci nesměli technicky zamezovat možnosti renovace tonerových a inkoustových kazet.

Static Control podal připomínky k organizaci US Copyright Office týkající se Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Static Control upozorňuje na zneužívání dohody Digital Millenium Copyright Act se snahou o zablokování konkurence a navrhuje přijetí trvalé výjimky přiznané pro renovace a repase.

logo_static_control_velkeV připomínce je dále zmíněno, že v posledních 150 letech existence patentové ochrany bylo jejím ústředním principem právo firem a spotřebitelů na provádění oprav, ale po vstupu dohody Digital Millenium Copyright Act v platnost byla renovace spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje zahalena v oblaku nejistoty možných způsobů výkladů dohody Digital Millenium Copyright Act. Renovátoři tonerových a inkoustových kazet, jejichž funkčnost byla vzdáleně kontrolována softwarovou úpravou originálního výrobce, bojovali za právo na opravu podle patentového práva, autorského práva a § 1201 dohody Digital Millenium Copyright Act.

Static Control vyhrála spor s výrobcem tiskáren Lexmark, jehož jádrem bylo technické zamezení možnosti použití renovovaných tonerových kazet již v roce 2003, ale současná právní úprava, která umožnila Lexmarku využít technologie vedoucí k nefunkčnosti renovovaných tonerových kazet zůstala i po výhře v soudním sporu beze změny a představuje tak trvající hrozbu pro renovátory tonerových kazet i spotřebitele.

Spor se týkal využití paragrafu 1201 dohody Digital Millenium Copyright Act, která umožňuje vzdálené zablokování funkčnosti. Cílem tohoto paragrafuje umožnit účinnou ochranu vlastníků aplikací, filmů, hudby a dalších médií při online distribuci s využitím internetu. Společnost Lexmark však tohoto práva využila k zablokování chodu tiskáren při zjištění použití renovované tonerové kazety. Následoval soudní spor mezi výrobcem komponent pro renovace tiskáren, společností Static Control a Lexmarkem. Soud uznal právo na renovaci a nevhodnost využití a § 1201 dohody Digital Millenium Copyright Act a nařídil společnosti Lexmark upuštění od této ochrany.

Skip London, viceprezident a generální ředitel společnosti Static Control k tomu uvádí: že „V případě, že zákon DMCA zůstane tak, jak je, jednoho se opět může stát strašákem pro renovátory. Dohoda DMCA nebyla nikdy zamýšlena tak, aby se zabránilo interoperabilitě mezi tiskárnami a spotřebním materiálem do tiskáren. Navrhujeme zpřesnění DMCA udělením výjimky“. „Static Control byl první v průmyslu renovací spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky, kdo realizoval spory v rámci DMCA a úspěšně se bránil proti jednomu z nejznámějších pokusů použít § 1201 proti konkurenčnímu trhu s náhradními díly pro renovace“.  Přes vítězství společnosti Static Control společnost Lexmark „i nadále uplatňovala technologická opatření, jejichž cílem je vyřazení renovátorů z trhu“, který potřebuje, aby „bylo možné opravit výrobky a zajistit jejich spolupráci ostatními zařízeními bez obav z řešení sporu u soudu“.

Skip London dále uvádí, že společnostem „by nemělo být umožněno používat DMCA k omezení interoperability nebo konkurence, protože jsou nezbytné a zákonné součásti pro pokrok a inovace duševního vlastnictví„, jak požaduje autorský zákon „přijmout trvalé výjimky pro obcházení za účelem opravy, a prosazovat legislativní opatření na ochranu zákonného opravu proti těmto typům tvrzení „.

Seth Greenstein, zmocněnec  Static Control, k tomuto téma tu poznamenal: „Kongres zamýšlel smlouvou DMCA chránit internetový prodej a distribuci nových digitálních médií, jako jsou filmy, hudba a aplikace.“ Dohoda Digital Millenium Copyright Act umožnila legislativně realizovat vzdálené znefunkčení zařízení. Seth Greenstein dále dodává: „Touto dohodou niky nebylo zamýšleno, aby se zabránilo podnikům provádět opravy spotřebního zboží. Umožnění zabránění provádění opravy spotřebního zboží by mělo přímý dopad na více než 500 000 zaměstnaných přímo v oblasti renovací. Celkový počet postižených osob při zahrnutí souvisejícího průmyslu by se snadno přinést toto číslo do mnoha milionů“.

Tricia Judge, výkonná ředitelka I-ITC (International Imaging Technology Council) k tomu uvádí: „…dohoda, jako jsou DMCA, dohoda Trans-tichomořské partnerství a mnoho dalších, musí být neustále monitorovány, aby se zajistilo, že nechtěně nedávají výrobcům originálního spotřebního materiálu zpět takovou ochranu jejich vlastnictví, která soudem spravedlivě odejmuta. To je důvod, proč I-ITC existuje a proč pracujeme s průmyslovými firmami, jako je Static Control na tom, aby zákony byly konzistentní a náš průmysl konkurence schopný“. „Simple kód v počítačovém čipu, který zamezuje hospodářské soutěži, by neměl být sankcionován jako kartelové chován a v žádném případě se nejedná o chování, které by mělo být chráněno autorským právem“.

Ač se tento návrh týká sporu ve Spojených státech amerických, může mít zásadní dopad i na legislativu platnou v rámci zemí Evropské unie. Právo zabývající se duševní ochranou je často řešeno obdobně na obou kontinentech, možnosti patentové ochrany jsou velmi podobné. Legislativní výjimka výslovně zamezující výrobcům tiskáren technicky či jinak neumožnit řádné použití renovovaných tonerových či inkoustových kazet by dala naprosto jednoznačný signál, že renovace je správnou a společností žádanou formou využívání přírodních zdrojů.

Principem autorského práva jak ochrana vlastníků patentů před výrobou klonů, tak právo firem a spotřebitelů na provádění oprav a renovací zařízení a nemůže docházek k jeho zneužívání k restrikci firem provádějících renovace.

Kompletní znění připomínek je k prohlédnutí zde.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
International Imaging Technology Council. Int’l Imaging Technology Council and Static Control Components ask U.S. Copyright Office to Modify Law that Impacts Remanufacturers. Dostupný z WWW: < http://i-itc.org/itc-scc-dmca-request-161031.html>.