Toshiba Tec je na prodej

V průběhu roku 2015 propukl obrovský skandál s dlouhodobým nadhodnocováním zisků ve společnosti Toshiba. Po ověření účetních výkazů ze strany společnosti i auditory Ernst & Young ShinNihon vyšlo najevo, že zisky byly nadhodnoceny o neskutečných 50.000.000.000 Kč (50 miliard korun) v období od roku 2008. Toshiba na odvolaného generálního ředitele Hisao Tanaka podala žalobu o náhradu škody v hodnotě přesahující 60 miliard Kč (pro srovnání deficit státního rozpočtu České republiky v roce 2014 dosáhl částky 77, miliardy Kč). Vyjma toho společnost postihla dalších 26 vysoce postavených zaměstnanců. Nyní v Toshiba realizuje komplexní restrukturalizaci, jejíž součástí má být i prodej dceřiné firmy Toshiba Tec.

toshiba_laser_printerToshiba Tec vyrábí převážně pokladní terminály pro maloobchodní prodejny a restaurace, včetně tiskáren a spotřebního materiálu pro tiskárny a pokladní terminály. V Toshiba Tec je zaměstnáno kolem 20.000 zaměstnanců, za první polovinu roku vykázala čistou ztrátu ve výši  zhruba 1.500.000.000 Kč (zhruba jedné a půl miliardy korun).

Toshiba Tec je velmi tradiční výrobce tiskáren a pokladních terminálů. Vznikl v roce 1950 a to oddělením z mateřské firmy Ohito Plant of Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd. (Toshiba) do dceřiné společnosti Tokyo Electric Appliances Co., Ltd., v roce 1951 přejmenované na Tokyo Electric Co., Ltd. Důvodem pro oddělení této části firmy z Toshiby byl zákon o odstranění nadměrné koncentraci ekonomické moci. V roce 1971 v TEC došlo k zahájení výroby pokladních terminálů, v roce 1979 k zahájení výroby jehličkových tiskáren. K významným změnám došlo v roce 1994, kdy došlo ke konsolidaci podnikání v oblasti laserových tiskáren a kopírovacích strojů společnosti Toshiba a TEC Electronics Corporation a pozdějšímu spojení těchto společností a vzniku TEC Corporation. V roce 1999 vznikl dnešní název Toshiba Tec Corporation, přesunutím výroby osvětlovací techniky do samostatné společnosti.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
The Japan Times. Toshiba eyes thousands of job cuts, sale of Toshiba Tec, in major restructuring.  [online].  THE JAPAN TIMES LTD. Poslední revize 15. 12. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/15/business/corporate-business/toshiba-eyes-several-thousand-job-cuts-restructuring-scandal>.

Toshiba Tec Corporation. Corporate History. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.toshibatec.co.jp/en/corporate/history>.

Toshiba Tec Corporation. e-STUDIO2303A. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.toshibatec.co.jp/products_overseas/MFP/eS2303A_series>.

Economia. Toshiba sues former executives.  [online]. Poslední revize 11. 11. 2015. Dostupný z WWW: <http://economia.icaew.com/news/november-2015/toshiba-sues-former-executives>.

LEŽATKA, R. Ministerstvo financí České republiky. Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný. [online]. Poslední revize 05. 01. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131>.