Trh tonerových kazet poroste o 5,8% ročně

Ze zprávy vydané Industry Today plyne, že globální trh s tonerovými kazetami bude v následujících letech růst.

Zpráva vychází z průzkumu realizovaného Transparecy Market Research (Printing Toners (Conventional Toners and Chemically Prepared Toners) Market by Raw Material (Polyester, Styrene-Acrylic and Others) for Monochrome Printing and Color Printing Applications – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2014 – 2020 – cena této zprávy je pro zhruba 10 000 USD).

Dle zprávy Transparecy Market Research měl trh tonerových kazet v roce 2013 hodnotu 2.910.000.000 USD (zhruba 70 miliard Kč), což představovalo 216 tun a do roku 2020 poroste tempem 5,8% až na hodnotu 4.330.000.000 USD (110 000 000 miliard Kč).

Zajímavý je očekávaný podíl barevných tiskáren, který by měl dosáhnout 51 %.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
Industry Today. Global Printing Toners Market Augmented by Surge in Commercial Applications during forecast by 2020. [online]. Poslední revize 21. 12. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.industrytoday.co.uk/market-research-industry-today/global-printing-toners-market-augmented-by-surge-in-commercial-applications-during-forecast-by-2020/46244>.

Transparency Market Research. Printing Toners (Conventional Toners and Chemically Prepared Toners) Market by Raw Material (Polyester, Styrene-Acrylic and Others) for Monochrome Printing and Color Printing Applications – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2014 – 2020. [online]. Poslední revize 19. 09. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.transparencymarketresearch.com/printing-toner-market.html>.