V USA vznikla petice proti dovozu kompatibilních tiskových kazet

Společnost Planet Green, americký renovátor tiskových kazet zahájil petici, jejímž cílem je získat veřejnou podporu, která by přiměla státní a federální úřadu k zákazu prodeje a dovozu nerenovovatelných a nerecyklovatelných náplní do tiskáren do Spojených států amerických.

Podle Planet Green představují tyto tiskové kazety, i když se dnes běžně používají, řadu ekologických problémů. Tyto kazety jsou konstruovány výhradně k jednomu použití, na rozdíl originálních tiskových kazet, které lze opakovaně renovovat. Rovněž nesplňují stejné bezpečnostní a zdravotní standardy jako originální kazety a velmi často porušují duševní vlastnictví výrobců originálních tiskových kazet.

Podle Energy Central se ročně na skládkách v USA vyhodí přes 375 milionů náplní do tiskáren, čímž se vytváří více než 100 miliónů kg zbytečného plastového odpadu ročně. Kompatibilní tiskové kazety spotřebovávají přírodní zdroje a uvolňují skleníkové plyny během výrobního procesu. Výroba jedné tonerové kazety uvolňuje kolem 4,8 kg CO2 a na výrobu jednoho plastového těla inkoustové kazety je zapotřebí zhruba 70 gramů ropy.

Rozšíření online nakupování umožnilo zámořským výrobcům zaplavit americký trh kompatibilními kazetami, které prodávají přímo spotřebitelům. Podle Planet Green tyto kazety podkopávají trh renovovaných kazet a současně znehodnocují použité originální kazety do té míry, že nejsou nákladově efektivní pro renovaci.

Pokud nedojde k rychlé a účinné regulaci, bude následkem pokračující nárůst znečištění plasty a úpadek celého odvětví renovace tiskových kazet. Spotřebitelé tak zůstanou bez možnosti volby ekologicky šetrného spotřebního materiálu pro tisk.

„Důsledky, které kompatibilní tiskové kazety představují pro Spojené státy z ekologického i ekonomického hlediska, jsou děsivé,“ řekl Eric Sherman, ředitel centra renovace společnosti Planet Green. „Věříme, že zákaz je absolutně nezbytný k nastartování skutečné změny.“

Navrhovaný zákaz dovozu kompatibilních tiskových kazet by účinně snížil plastový odpad a obnovil kdysi prosperující americký průmysl ekologicky šetrné renovace kazet do tiskáren. Spotřebitelé by i nadále měli prospěch z ekonomické a ekologické alternativy vůči nově vyrobeným nákladným originálním kazetám.

„Spuštění této petice snad přitáhne pozornost k této krizi,“ uvedl Sean Levi, majitel Planet Green. „Zjistili jsme, že zákonodárci a ekologické skupiny si nejsou vědomi hrozby, kterou kompatibilní tiskové kazety představují pro životní prostředí a americký renovační a recyklační průmysl.“

Petice je zaměřena na zákonodárce, Federální obchodní komisi a velké online prodejce, protože mnoho kompatibilních tiskových kazet prodávaných prostřednictvím online platformy je falešně označeno jako renovované, aby oklamali spotřebitele.

Podrobné informace jsou uvedeny zde: https://doorstepink.com/pages/ban-imported-non-recyclable-printer-cartridges

 

Petici je možné podepsat zde:
https://www.change.org/p/protect-our-environment-by-supporting-u-s-remanufacturing

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
 DoorStepInk. Ban Non-Recyclable Printer Cartridges! Protect our Environment, Support U.S. Remanufacturing!. [online]. Poslední revize 09. 02. 2022. Dostupný z WWW: <https://doorstepink.com/pages/ban-imported-non-recyclable-printer-cartridges>.


The Recycler. A4: Planet Green starts petition against non-recyclable cartridges. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 10. 03. 2022. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/planet-green-starts-petition-against-non-recyclable-cartridges/>.