Vedoucí pracovníci společností HP, Canon, Epson a Brother čelí žalobě z důvodu nízké životnosti jejich tiskáren

Ekologické sdružení založené v roce 2015 Halte à l’Obsolescence Programmee  (Zastavte plánovanou dobu používání) oznámilo, že čtyři globální výrobci tiskáren čelí trestnímu řízení ve Francii z důvodu záměrného omezování životnost svých zařízení. Sdružení předložilo trestní oznámení na tyto čtyři společnosti prokurátorovi v Nanterre v souladu s novou legislativou, kterou zavedla Francie, aby zajistila, že domácí spotřebiče budou trvanlivější a nebude uměle omezována jejich životnost. V případě neúspěchu trestního oznámení sdružení plánuje i podání žaloby. Je to první případ, který vzniká v důsledku tohoto nového spotřebitelského zákoníku, který situaci definuje jako „praxi programového zastarávání, která je definována použitím technik, kterými osoba odpovědná za uvedení na trh záměrně zkrátí životnost produktu tak, aby se zvýšila míra výměny produktu.“

Dle tohoto nového zákona hrozí vedoucím pracovníkům čtyř výrobců tiskáren maximální trest odnětí svobody ve věku dvou let a pokuta až ve výši 300 000 EUR (zhruba 7 800 000 Kč), pokud budou soudem označeni za vinné. Dále by společnosti mohly být uloženy pokuty ve výši 5 % průměrných ročních příjmů, které utržily za předchozí tři roky.

Francouzská sdružení pro životní prostředí tvrdí, že společnosti HP, Canon, Epson a Brother „porušily zákon tím, že vyzývají spotřebitele k nákupu nových tiskáren místo prodloužení životů jejich starých.“ Laetitia Vasseur, zakladatelka sdružení, uvedla: „Sdružení bylo upozorněno četnými lidmi, kteří byli šokování krátkou životností tiskáren a inkoustových kazet. Máme důvod se domnívat, že se jedná o reálný problém.“ Právník sdružení, Emile Meunier, řekl, že mohlo dojít k poškození miliónů majitelů tiskáren ve Francii. Podle advokáta během vyšetřování také může dojít k odhalení nezákonné dohody mezi výrobci v oblasti inkoustových kazet, které představují až 70 % obratu těchto společností.

Zjednodušeně lze uvést, že samotná podstata trestního oznámení vychází z toho, že tiskárny oznamují prázdné inkoustové zásobníky za situace, kdy v inkoustových zásobnících inkoust ještě zbývá a bez výměny za nové není možné pokračovat v tisku.

Ekologické sdružení vypracovalo podrobný dokument, ve kterém se snaží prokázat zkracování živostnosti inkoustových kazet. Dokument je vypracována na inkoustové tiskárně společnosti Epson, závěry jsou zobecněny i na inkoustové tiskárny dalších výrobců. „Vzhledem k tomu, že máme k dispozici malé množství lidských a finančních zdrojů, zaměřilo Halte à l’Obsolescence Programmee   své vyšetřování na inkoustové tiskárny značky Epson, ale všechny uváděné argumenty je možné aplikovat i na další tři hlavní výrobce“, uvedlo ve své stížnosti sdružení. V dokumentu se mimo jiné tvrdí, že inkoustové kazety Epson byly naprogramovány tak, aby přestaly pracovat, pokud v nich zbývá ještě 20 % inkoustu. Sdružení dále kritizuje, že cena inkoustu je zhruba stejná jako cena nákupu nové tiskárny Epson a dále v odsoudila snahu výrobce bránit použití renovovaných kazet.

Společnost Epson žalobu nijak nekomentovala, společnost Brother a společnost HP rovněž odmítly vyjádřit svůj názor. Canon pro The Times prohlásil , že „bude spolupracovat s úřady a bude se zavázat k udržitelnému hospodářskému růstu.“

 

Celé oznámení je k vidění zde:
http://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2017/09/Plainte-obsolescence-programme%CC%81e-imprimante.pdf

Lokální kopie je ke stažení zde:
Plainte-obsolescence-programmee-imprimante

 

Sdružení Halte à l’Obsolescence Programme se mimo jiné snaží tuto aktivitu financovat i za využití crowdfundingové kampaně, ve které každý může na konkrétní činnost sdružení přispět. Kampaň je pořádána na portálu Gofundme pod názvem Stop aux imprimantes irréparables! Kampaň byla spuštěna 17. 09. 2017 a má několik stovek dobrovolných přispěvatelů.

Kampaň je provozována zde:
https://www.gofundme.com/obsolescence

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Printer manufacturers face French lawsuit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 20. 09. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/printer-manufacturers-face-french-lawsuit>.

Novethic. Epson, Hp, Canon, Brother… des fabricants d’imprimantes attaqués pour obsolescence programmée. [online]. Paris: Groupe Caisse des Dépôts. Poslední revize 20. 09. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/epson-hp-canon-ou-brother-des-fabricants-d-imprimantes-attaques-pour-obsolescence-programmee-144825.html>.

Halte Obsolescence Programmée. Dossier de presse. Les fabricants d’imprimantes mis en cause par une plainte pénale en obsolescence programmée. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.halteobsolescence.org/dossier-de-presse/#Toc493488904>.