WECARE4 mění název na Armor

Před 6 lety získala společnost Armor v rámci rozšiřování nabídky produkce nizozemského renovátora inkoustových cartridgí WECARE4. Od získání až do roku 2016 Armor používal pro renovované inkoustové cartridge na vybraných trzích obchodní název WECARE4. Nyní dochází k ukončení používání obchodního názvu WECARE4 a inkoustové cartridge Armoru již budou označovány pouze názvem Armor.

ArmorV posledních letech se Armor velmi rychle rozvíjí a rozšiřuje svůj tržní podíl na evropském trhu. V uplynulých letech probíhala postupná integrace logistiky, procesů, pracovních a prodejních postupů a technologického vybavení obou firem, jehož vyvrcholením bylo vybudování velkého průmyslového areálu v Polsku.

Armor k tomu uvádí, že změna názvu nebude mít žádný dopad na nizozemské zákazníky, stávající kvalita produktů bude zachována.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. WECARE4 change name to Armor. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 18. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/wecare4-change-name-to-armor>.

Armor. Armor.cz. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.armor.cz>.