Xerox v České republice zahájil boj s prodejci alternativních tonerů

Xerox v České republice zahájil aktivní boj s prodejci, dovozci a výrobci alternativních tonerových kazet pro tiskárny Xerox. Jen v první polovině letošního roku společnost Xerox otestovala 11 různých tonerových kazet a u většiny zjistila porušení práva k ochranné známce a práva duševního vlastnictví. Firmám porušujícím práva společnosti Xerox byla zaslána výzva ke zdržení se porušování práv z ochranných známek a nekalého soutěžního jednání a je možné očekávat další kroky ze strany společnosti Xerox.

Laserová tiskárnaDále společnost Xerox v České republice aktivně upozorňuje celý distribuční řetězec na odpovědnost plynoucí z prodeje tonerových kazet. V upozornění zaslaném společností Xerox se uvádí: „V prodejním řetězci je právně odpovědný každý článek kromě koncového uživatele. Nelegální jednání může být pokutováno až do výše pěti milionů korun, s případnou náhradou škody držitelům práv z ochranné známky. Soudem může být za porušení těchto práv uložen i zákaz činnosti nebo odnětí svobody.“


„Společnostem, které práva z ochranných známek porušují, hrozí nejen povinnosti k náhradě způsobené škody, ale také sankce v podobě ukončení činnosti, stažení tonerů z prodeje a povinnost provést jejich likvidaci.“

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
KALOUS, Z. Partner business manager XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Newsletter supplies – Xerox varuje před porušováním ochranných známek. [email]. Zasláno dne 30. 07. 2015.