Brother je v Polsku vyšetřován kvůli příliš vysokým cenám svých produktů

Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů v Polsku oznámil zahájení řízení proti společnosti Brother Central and Eastern Europe. Důvodem je podezření, že společnost Brother sledovala maloobchodní ceny, aby zajistila, že nebudou nižší, než jsou ceny doporučené. Pokud ceny byly nižší než doporučené, zaměstnanci společnosti Brother se s těmito prodejnami spojili a pokusili se je přesvědčit, aby zvýšili cenu, např. vyhrožováním omezení dodávek nebo omezením slev a dotací. Současně Brother informoval prodejce o tom, aby si vzájemně sledovali ceny a informovali o těch, kteří nabízejí tiskárny za nižší cenu.

 

 

„Takové praktiky mohou být nezákonné, vedou k omezení konkurenční aktivity a spotřebitelé mohou platit více za zboží“, řekl prezident Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů v Polsku Marek Niechcial. Cenové doporučení samo o sobě není zakázáno. Prodejci by však měli mít možnost stanovit konečné ceny“.

 

 

Vedoucí pracovníci společností HP, Canon, Epson a Brother čelí žalobě z důvodu nízké životnosti jejich tiskáren

 

 

Informace o monitorování cen společností Brother Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů v Polsku obdržel od anonymního informátora.

Úřad dále uvádí, že sankce, která může být uložena za porušení zákona o hospodářské soutěži, by mohla činit až 10 procent obratu podniku. Takovým přísným sankcím lze zabránit tím, že úřad využije možnosti shovívavosti, která je k dispozici těm firmám, které souhlasí s tím, že budou spolupracovat s Úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů v Polsku a sami poskytnou důkazy o svém protiprávním jednání.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Drukarki Brother – postępowanie UOKiK. [online]. Poslední revize 11. 10. 2018. Dostupný z WWW: <https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14855/>.