Canon vítězně uzavřel další patentový spor v Rusku

Společnost Canon podala 26. září 2019 k Moskevskému arbitrážnímu soudu žalobu pro porušení patentu proti ruským subjektům. Dle podané žaloby činnost obžalovaných při zavádění určitých typů tonerových kazet do civilního oběhu porušuje patenty společnosti Canon Ruské federace č. 2657119 a 2568045. Žaloby byla podána proti společnostem TOPPRINT LLC, NV GROUP LLC.

Dne 30. července 2021, po téměř dvouletém sporu, vydal moskevský arbitrážní soud rozhodnutí ve prospěch společnosti Canon, které mimo jiné potvrzuje porušení práv společnosti Canon u tonerových kazet prodávaných společností TOPPRINT LLC a uděluje společnosti Canon celkem 2 500 000 rublů (zhruba 750 0000 Kč) jako náhradu vzniklé škody.

 

 

Canon vyhrál další evropský patentový spor, porušovatel patentu platí škodu
Canon podává žaloby a předběžná opatření na 26 výrobců, dovozců a prodejců tonerů
Canon vítězně ukončil soudní spor se společností Ninestar
Canon vyhrál další odškodnění za porušení patentu v Německu
Canon získal předběžné opatření proti prodejci kompatibilních tonerů za další patent

 

 

Společnost Canon uvedla, že je i nadále odhodlána prosazovat právní vymáhání proti těm, kteří nerespektují její duševní vlastnictví.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces conclusion in patent infringement dispute in Russia. [online]. Poslední revize 13. 09. 2021. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2021/20210913a.html>.

Canon Inc. Canon files new toner cartridge-related patent infringement lawsuit in Russia. [online]. Poslední revize 26. 09. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20190926a.html>.