Canon vítězně uzavřel patentový spor s provozovatelem eshopu Starlet24.de

V polovině ledna roku 2019 oznámila společnost Canon získání předběžného opatření proti společnosti 5-Sterne Handel UG a jejímu výkonnému řediteli z důvodu porušení německé části evropského patentu Canon EP 2 087 407. Předběžné opatření zakazovalo společnosti 5-Sterne Handel UG aby nabízela a distribuovala tonerové kazety chráněné patentem Canon, mimo jiné prostřednictvím portálu www.amazon.de a prostřednictvím vlastního internetového obchodu www.starlet24.de.

Předběžné opatření je zahájením sporu, společnost Canon má možnost vymáhat náhradu vzniklé škody a náhradu nákladů právního řízení.

 

 

Canon nepolevuje v boji proti porušovatelům patentů
Canon úspěšně uzavřel další patentový spor v Itálii
Canon má další předběžný příkaz ve Španělsku a Německu
Canon získal další předběžný příkaz v Evropě
Okresní soud v Düsseldorfu vydal další předběžné opatření proti prodejci kompatibilních tonerů

 

 

Společnosti Canon a 5-Sterne Handel UG a její výkonný ředitel se dohodli vyřešit patentový spor podepsáním dobrovolné dohody o narovnání.

5-Sterne Handel UG mimo další přijala předběžný soudní příkaz číslo 4a O 96/18 Okresního soudu v Düsseldorfu založený na porušení německé části evropského patentu Canon EP 2 087 407 B1 jako konečný a závazný. Společnost 5-Sterne Handel UG se dále zavázala uhradit společnosti Canon náhradu škody za předcházející prodej tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Canon. Další podrobnosti o dohodě o urovnání jsou důvěrné.

 


Autor: Starlet24.de. Toner ersetzt HP CB435A (35A).
 

Tonerové kazety dotčené tímto patentem  jsou kompatibilní s originálními tonerovými kazetami HP CE505X, HP CE505A, HP CF280X a dále HP CF280A. Jedná o tonerové kazety klasické čínské produkce, které jsou masivně dováženy a prodávány i v České republice.

 

Patent je ke stažení zde:
https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/EP2087407-CZ.pdf

 

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=EP/2087407&plang=CS

 

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces conclusion of dispute with 5-Sterne Handel UG (limited liability) and its managing directors [online]. Poslední revize 06. 06. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20190606a.html>.

Canon Inc. Canon obtains Preliminary Injunction against 5-Sterne Handel UG (limited liability) and its Managing Director. [online]. Poslední revize 15. 01. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20190115-4a.html>.