Čína zakazuje veškerý dovoz pevného odpadu od roku 2021

Za posledních čtyřicet let byla Čína konečným cílem milionů tun elektronického odpadu, plastů, papíru a kovového šrotu, který se za velice špatných a zcela neekologických podmínek částečně recykluje. Čínské orgány nyní upozorňují, že od 01. ledna 2021 již Čína nebude přijímat a schvalovat žádosti o dovoz tuhého odpadu.

Fakticky to znamená konec dovozu elektronického odpadu do Číny. Výjimku bude mít dle ředitele divize tuhého odpadu na čínském Ministerstvu ekologie a životního prostředí vysoce jakostní materiál určený k renovaci, se kterým lze zacházet jako s běžnými komoditami.

Tedy při dovozu prázdných inkoustových a tonerových kazet budou muset být kazety v zemi původu roztříděny, vyčištěny a bude muset být zamezeno uvolňování zbytků inkoustů a tonerového prachu v lodním kontejneru. Ten musí být zcela čistý, doprovázený dokumentací s přesným uvedením počtu a typu tiskových kazet v kontejneru s možností ověření kontrolními orgány.

Toto nařízení fakticky znamená konec dovozu netříděných použitých inkoustových a tonerových kazet do Číny. Pro pokračování dovozu by muselo dojít k vybudování separačních a čistících linek v Evropě a separaci zcela nepoškozených originálních tonerových kazet pro dovoz do Číny.

Naprosto si tak nedokážeme představit možnost nákladově únosné renovace tonerových kazet v Číně. Separace a ekologická likvidace nepoužitelných tonerových kazet tvoří podstatnou část nákladů evropských renovátorů, přidání nákladů následného importu do Číny a opětovného exportu z Číny dle nás nemůže vyrovnat rozdíl v mzdových nákladech v evropských zemích a Číně.

 

 

Skandál s certifikací ekologické šetrnosti Blue Angel pro čínské tonery – je to jeden obrovský podvod!
Ninestar vyhrožuje žalobou všem, kteří informovali o jeho podvodu s certifikací Blue Angel

 

 

Toto rozhodnutí tak ještě více zvýrazňuje nedávný skandál s certifikací ekologické šetrnosti Blue Angel pro čínské tonery a následující vyhrožování ze strany čínského výrobce vše, kdo o tomto podvodu informují.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. China bans all imports of solid waste from 2021 [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 07. 12. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/china-bans-all-imports-of-solid-waste-from-2021>.