Další vyhraný soudní spor Canonu s distributorem kompatibilních tonerových kazet

Společnost Canon vítězně uzavřela další z řady patentových sporů s prodejci kompatibilních tonerových kazet, spor se dotýká trhu v Německu a trhu ve Velké Británii.

Společnost Biggest Discount Limited souhlasila s vyřešením dosud nevyřešeného patentového sporu podepsáním dohody o vypořádání a s předběžným příkazem vydaným okresním soudem v Düsseldorfu, založený na porušení německé části evropského patentu EP 2 087 407 B1 společnosti Canon. Tak jako v jiných příkazech tohoto soudu ze souhlasu plyne povinnost zříci se nakládání s tonerovými kazetami porušujícími patentovou ochranu Canon.

Společnost Biggest Discount Limited dále souhlasila s tím, že „nebude vyrábět, nabízet, uvádět do oběhu a / nebo dovážet a / nebo vlastnit tonerové kazety obsahující fotocitlivé optické válce se spojovacím členem prodávané pro použití v různých modelech laserových tiskáren značek HP a Canon ve Velké Británii.“

Společnost rovněž souhlasila s tím, že bude společnosti Canon zaplacena náhrada škody za všechna minulá porušení patentové ochrany společnosti Canon.

 

 

Canon získal další z velké řady předběžných opatření zakazujících prodej kompatibilních tonerů v Německu
Canon vyhrál jeden z dalších patentových sporů v Německu
Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů!
Canon uzavřel další spor s prodejcem kompatibilních tonerů v Německu
Canon získal další předběžné opatření proti prodejci kompatibilních tonerů v Německu

 

 

Okresní soud v Düsseldorfu v letošním roce vydal velké množství předběžných opatření proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet, ty se však týkají německého trhu. Tento případ je unikátní tím, že porušovatel patentu působil na více trzích současně a dobrovolně souhlasil s ukončením činnosti na obou trzích.

 

Patent je ke stažení zde:
Patent EP2087407 – překlad do českého jazyka

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=2011330&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

 

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces conclusion of dispute with Biggest Discount Limited. [online]. Poslední revize 16. 11. 2018. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2018/20181116a.html>.