Evropská komise povolila převzetí Samsung Printing Solutions Group firmou HP

Společnosti HP a Samsung oznámili, že HP odkoupí od společnosti Samsung divizi vyrábějící tisková zařízení a spotřební materiál pro tisková zařízení. Dohoda o převzetí zahrnuje kompletní divizi Printing Solutions Group včetně výrobních zařízení a zaměstnanců, dále patentovou ochranu a vývojového oddělení. Pro uskutečnění převzetí bude z divize Samsungu Printing Solutions Group vytvořena nová společnost S-Printing Solutions Company, kterou převezme HP Inc.

 

 

Detailní informace ke spojení HP a Samsungu
HP kupuje výrobu tiskáren Samsung za částku přesahující miliardu dolarů

 

 

Převzetí nyní projednala Evropská komise. Komise posoudila překrývání činností HP a Samsungu na trhu dodávek tiskáren uváděných na trh pod vlastní značkou a dílčích segmentů trhu založených na funkčním rozsahu tiskáren (tiskárny, multifunkční tiskárny, dle rychlosti tisku, dle  velikosti tisku A3 a A4), na globální úrovni, na úrovni Evropského hospodářského prostoru i na národní úrovni. Komise dospěla k závěru, že tato transakce nebude mít významný dopad na účinnou hospodářskou soutěž na jednotném trhu, protože bude celá řada společností, které budou i nadále silně konkurovat nově vzniklému subjektu a to bez ohledu na možnou segmentaci či zeměpisný rozsahu trhu.

Komise rovněž zkoumala trh dodávek tiskáren uváděných na trh pod vlastní obchodní značkou a trhem tiskáren uváděných na trh bez obchodní značky pro další výrobce, kteří pak prodávají tyto tiskárny pod vlastní obchodní značkou. Komise dospěla k závěru, že subjekt vzniklý spojením nebude mít schopnost nebo motivaci, aby ohrožoval činnost dodavatelů těchto produktů, protože existuje mnoho alternativních hráčů jak na úrovni prodeje tiskáren pod vlastní značkou, tak na úrovni prodeje tiskáren pro označení dalších výrobců. Transakce byla zkoumána v rámci běžného postupu přezkoumání fúze. Veškeré informace jsou dostupné ve veřejném rejstříku Evropské komise  v oblasti ochrany hospodářské soutěže pod jednacím číslem M.8254.

 

Evropská komise schválila podle nařízení Evropské unie o spojování podniků převzetí tiskové divize Samsung Electronics Co. Ltd z Korejské republiky společností HP Inc. USA.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
European Commission. European Commission – Daily News. Daily News 05 / 04 / 2017. [online]. Poslední revize 05. 04. 2017. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-886_en.htm>.

VANIAN, Jonathan. Fortune. HP Inc. to Buy Samsung’s Printing Business For Over a Billion Dollars. [online]. New York: Time Inc. Network. Poslední revize 12. 09. 2016. Dostupný z WWW: <http://fortune.com/2016/09/12/hp-inc-to-buy-samsungs-printing-business-for-over-a-billion-dollars/>.