Evropská komise zahajuje výzkum mezi renovátory tonerových a inkoustových kazet – prosíme o spolupráci

Evropská komise zadala studii vztahující se ke směrnici 2012/19/EU řešící elektroodpad. Cílem studie je zjištění dat pro zavedení požadavků na design výrobků umožňujících opětovné použití a identifikovat bariéry opětovného použití. Klíčové je pro Evropskou komisi nasbírat reálné informace přímo z trhu, proto je dotazník směřován přímo k renovátorům tonerových a inkoustových kazet, dodavatelskému řetězci a originálním výrobcům.

Odpovědi v dotazníku budou považovány za důvěrné, udané údaje budou sloučené a nebude možné konkrétní odpovědi v dotazníku přiřadit k jednotlivým firmám. Je tak zaručena anonymita.

Jakékoliv otázky k dotazníku odpoví David Parker (David.Parker@oakdenehollins.com).

Dotazník má být vyplněn do 10. března 2017.

Dotazník pro renovátory tonerových a inkoustových kazet, distributory a prodejce renovací tonerových a inkoustových kazet je zde:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/MHFW95F

 

Dotazník pro OEM (originální výrobce) je zde:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/MH6HVVQ

 

Dotazník pro zájemce o téma, nespadající do žádných z těchto dvou skupin je zde:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/MHT6B58

 

 

Pro renovátory tonerů za klíčové považujeme tyto otázky:

 

34. If possible, please comment on whether the market share of reused cartridges is higher or lower in the individual EU countries in which you operate. And if so, by how much?

umožňující popsat situaci na trhu České republiky s ohledem na nízké vymáhání ochrany patentového práva.

 

35. Please describe in detail any barriers to reuse that you have experienced (e.g. technological, legal).
klíčová otázka umožňující popsat bariéry pro renovátory tonerových kazet – masivní import tonerů ze zemí východní Asie technologicky ani právně neumožňující renovace

 

36. How do you expect the future printer cartridge market in Europe to change in the next 5-10 years?
umožňující odhad budoucího vývoje trhu, postupné nahrazování domácí produkce renovací novými tonerovými kazetami pocházejícími z importu zejména z Číny

 

38. Would you be happy to be contacted with follow up questions?
umožňující stanovit souhlas s kontaktováním ze strany realizátora průzkumu.

 

proto prosíme dotazník vyplňte až do úplného konce, i když některé z předcházejících nedávají smysl a jsou vytvořeny bez reálné znalosti problematiky.

 

Pro usnadnění přípravy odpovědí dotazníku jsou zde ke stažení všechny otázky. Dotazník Evropské komise ke stažení.

 

Výzkum realizuje jménem Evropské komise Oakdene Hollins Research and Consulting provozující  Centre for Remanufacturing and Reuse. Přesným cílem studie podpora prosazování dodržování předpisů vztahujících se k provádění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) s důrazem na článek 4 – design výrobků.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Výzkum Evropské komise v oblasti renovací tonerových a inkoustových kazet

Výzkum Evropské komise v oblasti renovací tonerových a inkoustových kazet