Evropský parlament schválil svoji vizi Plánu cirkulární ekonomiky, ODS jej jak jinak nepodpořila

Evropský parlament schválil svůj postoj k Plánu cirkulární ekonomiky, představenému Evropskou komisí. Cílem Plánu cirkulárního ekonomiky Evropské komise je výrazně snižovat množství odpadu předcházením vzniku odpadu, zejména jeho recyklací a podporou renovací a oprav výrobků.

Tento aktuálně schválený postoj Evropského parlamentu spolu s připomínkami Evropského parlamentu a Rady slouží jako základ pro návrh legislativy vytvářené Evropskou komisí, jejímž cílem bude naplnit stanovený Plán cirkulární ekonomiky.

 

Dle europoslankyně Veronika Vrecionové (ODS) je „vize Evropského parlamentu opět posunuta až mimo tuto realitu. Počítá s extrémně blízkými termíny, s vědeckými poznatky, které teprve přijdou a také s návrhy v daňové oblasti, které mají zasáhnout ty, kteří se nechovají ‚správně‘. Ačkoli původní plán oběhové ekonomiky podporujeme, tuto nerealistickou vizi Evropského parlamentu jsme podpořit nemohli.,“

Veronika Vrecionová (ODS) Veronika Vrecionová (ODS)

Dle firem dlouhodobě a bez podpory fungujících v odvětví skomírající cirkulární ekonomiky je Plán cirkulární ekonomiky představený Evropskou komisí a současná podoba jeho naplňování nefunkční a nevede k naplňování stanovených cílů.

Evropská asociace výrobců tonerů a inkoustových tiskáren (ETIRA) v roce 2020 dokonce zaslala Evropské komisi otevřený dopis v reakci na zprávu Evropské unie o zavádění cirkulárního hospodářství, ve kterém vyzvala Evropskou komisi k realizaci skutečných a funkčních opatření vedoucích k reálné podpoře konkrétních odvětví cirkulární ekonomiky, protože reálné zavádění opatření na podporu cirkulární ekonomiky chybí. Vše se děje v podobě proklamací, legislativa reálně podporující renovace výrobků neexistuje.

 

 

Otevřený dopis Evropské komisi – současný návrh podoby cirkulární ekonomiky nic neřeší!

 

 

Postoj schválený Evropským parlamentem by tak mohl přimět Evropskou komisi k tvorbě skutečně funkční legislativy zavádějící skutečnou podporu cirkulární ekonomiky. V odvětví spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje (a dle naší zkušenosti ve velké řadě dalších odvětví) v současné době existují dlouhodobě zavedené produkty cirkulární ekonomiky, které mají vysokou schopnost uplatnění na férovém trhu a u kterých není potřeba žádných vědeckých poznatků, které teprve přijdou. Tyto produkty jsou ale z trhu masivně vytlačovány čínskými jednorázovými produkty lineární ekonomiky, jejichž maloobchodní prodejní cena je výrazně pod výrobními náklady řádné renovace. Cena čínských jednorázových produktů v sobě totiž neobsahuje skutečné náklady životního cyklu výrobku. Cena v sobě nenese náklady na řádnou likvidaci jednorázového výrobku ani náklady na nadměrnou zátěž životního prostředí, která je s těmito produkty spojena.

 

 

Tonerové kazety šetrné k životnímu prostředí

 

 

Postoj ODS, která odmítá návrhy Evropského parlamentu v daňové oblasti, „které mají zasáhnout ty, kteří se nechovají správně“, jak sama europoslankyně Veronika Vrecionová uvádí, je tak přímou podporou dovozu jednorázových čínských produktů a zabíjení domácí výroby.

Pokud cena produktu v sobě nenese náklady negativní externality, tedy náklady na nadměrné poškozování životního prostředí, musí dojít k takovému daňovému zatížení produktu, které vyjádří náklady na dopady do životního prostředí. Jen v takovém případě je možné považovat tržní prostředí za férové.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
ODS. ODS v EP: Správně pojatý Plán cirkulární ekonomiky může napomoci snížit množství produkovaného odpadu. Poslední revize 10. 02. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.ods.cz/clanek/20563-ods-v-ep-spravne-pojaty-plan-cirkularni-ekonomiky-muze-napomoci-snizit-mnozstvi-produkovaneho-odpadu>.

Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. An open letter to the European Commission, in response to the EU’s Circular Economy Report. [online]. Poslední revize 31. 07. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/an-open-letter-to-the-european-commission-in-response-to-the-eus-circular-economy-report/>.