Finanční výsledky společnosti OKI za fiskální rok 2022

Společnost Oki Electric Industry Co., Ltd zveřejnila své nejnovější finanční výsledky. Za fiskální rok 2022 zaznamenala meziroční nárůst čistých tržeb o 4,83 %. Současně je však nárůst tržeb provázen výrazným poklesem zisku, a to o více než 50 %.

 

 

OKI varuje před klony svých tiskáren

 

 

Čisté tržby činily 369,1 miliardy jenů (cca. 60 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 4,83 %.

 

 

V obchodním segmentu hardwaru, který zahrnuje LED tiskárny značky OKI, činily čisté tržby za dané období 189,2 miliardy jenů (cca. 30 miliard Kč), došlo k úplné stagnaci objemu tržeb. Tento segment vytvořil ztrátu 0,1 miliardy jenů (cca. 16 miliónů Kč). V předcházejícím roce vytvořil zisk ve výši 3,5 miliardy jenů (cca. 0,5 miliardy Kč).

Tento segment zahrnuje výrobu platforem pro výrobní zařízení a polovodiče označovaných jako Mono-zukuri, který tvoří zhruba třetinu celkového objemu tržeb z hardwaru. LED tiskárny a spotřební materiál pro LED tiskárny, spolu s bankomaty, systémy pro zpracování hotovosti, systémy sledování provozu, systémy pro kontaktní a zákaznická centra, firemní telefony vytvořily objem tržeb ve výši 113,9 miliard jenů (cca. 18 miliard Kč), zatímco v předcházejícím roce byl 122,5 miliard jenů (19, 6 miliard Kč).  Pokles je dle společnosti OKI způsoben zejména nedostatkem čipů na trhu.

Druhým segmentem, kterým se společnost OKI zabývá jsou systémová řešení, kde byly tržby 179,4 miliard jenů. Ve srovnání s předcházejícím fiskálním rokem došlo k nárůstu tržeb o 10 %. Tento segment byl naopak ziskový, vytvořil zisk 8,5 miliard jenů (cca. 1,36 miliardy Kč).

Zisk z běžné provozní činnosti firmy bez nákladových úroků (resp. nákladů na cizí kapitál) a daně z příjmu byl ve fiskálním roce 2022 byl pouze 2,4 miliardy jenů (cca. 380 miliónů Kč), díky vytvoření vnitropodnikové ztrátě. To představuje ve srovnání s předcházejícím rokem pokles zisku o 58 %.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Oki Electric Industry Co., Ltd. Highlights of Consolidated Results for Fiscal Year ended March 31, 2023. [online]. Poslední revize 10. 05. 2023. Dostupný z WWW: <https://www.oki.com/en/ir/accounts/2023/0510.pdf>.