Globální prodeje tiskáren za 3. čtvrtletí roku 2017

Analytická společnost IDC vydala zprávu o celosvětové distribuci tiskových periferních zařízení za období třetího čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2016. Analýza zahrnuje tiskárny, multifunkční tisková zařízení a digitální kopírovací stroje velikosti A2 až A4. Analýza neobsahuje segment pokladních tiskáren, plotterů a ostatních specializovaných tiskáren.

V meziročním srovnání došlo k mírnému růstu celého trhu. V roce 2016 bylo prodáno ve stejném období 25 006 313 kusů zařízení, v roce 2017 pak 25 264 021 kusů zařízení, což představuje nárůst o 257 708 kusů zařízení.

 

Globální prodeje tiskáren za 2. čtvrtletí roku 2017
První čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016
První čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016

 

 

Výrobce 3Q 2016 kusů 3Q 2017 kusů rozdíl Tržní podíl
2Q 2016
Tržní podíl
3Q 2017
HP 9 472 036 9 785 933 313 897 37,9 % 38,7 %
Canon 4 911 139 4 940 285 29 146 19,6 % 19,6 %
Epson 4 575 905 4 530 958 – 44 947 18,3 % 17,9 %
Brother 1 772 768 1 841 550 68 782 7,1 % 7,3 %
Samsung 825 028 878 865 53 837 3,3 % 3,3 %
Ostatní 3 449 437 3 286 430 – 163 007 13,8 % 13,0 %
Celkem 25 006 313 25 264 021 257 708 100 % 100 %

 

V meziročním srovnání se stále daří společnosti HP Inc., která prodala o 313 897 kusů zařízení více a zvýšila svůj tržní podíl na 38,7 %.

Druhým největším dodavatelem zůstává společnost Canon Group, která si udržela velikost svého tržního podílu ve výši 19,6 %, v meziročním srovnání dodala o 29 146 kusů zařízení více.
Naopak pokles prodejů zaznamenala společnost Epson, která prodala o 44 947 kusů zařízení méně než v předcházejícím roce. Její tržní podíl poklesl na 17,9 %.

Významný nárůst prodejů naopak zaznamenal výrobce tiskáren Brother, který na trh dodal o 68 782 kusů zařízení více a zvýšil tak svůj tržní podíl na 7,3 %.

Překvapením je nárůst prodejů zařízení Samsung o 53 837 kusů, kdy byl v minulých obdobích po převzetí ze strany společnosti HP Inc. naopak zaznamenáván pokles prodejů. Tržní podíl tak dosáhl 3,5%.

Podíl ostatních výrobců se shodně s dlouhodobým trendem snížil na 13 %, celkové dodávky ostatních výrobců poklesly o 163 007 kusů zařízení.

 

V přímém srovnání dvou po sobě jdoucích čtvrtletí roku 2017 je patrný významný nárůst prodejů o 1 953 979 kusů. Je tak patrný silný trend sezónnosti letních měsíců.

 

Výrobce 2Q 2017 kusů 3Q 2017 kusů rozdíl
HP 8 588 270 9785933 1 197 663
Canon 4 896 055 4 940 285 44 230
Epson 3 958 303 4 530 958 572 655
Brother 1 777 719 1 841 550 63 831
Samsung 858 754 878 865 20 111
Ostatní 3 230 941 3 286 430 55 489
Celkem 23 310 042 25 264 021 1 953 979

 

V mezi čtvrtletním srovnání prodejů zaznamenal významný nárůst prodejů výrobce HP Inc. a to o 1 197 663 kusů, společnost Epson i přes pokles tržního podílu v meziročním srovnání, dosáhla významného oživení odbytu o 572 665 kusů.

Žádný z dalších výrobců ve čtvrtletním srovnání nezaznamenal významnou změnu.

 

O International Data Corporation (IDC):
International Data Corporation (IDC) je přední světový poskytovatel obchodních informací, poradenských služeb a analýz trhu informačních technologií, telekomunikací a spotřebitelských technologií. Společnost zaměstnává více než 1100 analytiků na celém světě, nabízí globální, regionální a místní znalosti o technologických a průmyslových příležitostech a trendech ve více než 110 zemích světa. Analýzy a znalosti IDC pomáhají odborníkům v oblasti informačních technologií, odborníkům v oblastí obchodního vedení společností a investic rozhodovat na základě zjištěných obchodních a technologických skutečností v dosahování klíčových obchodních cílů. Analytická společnost IDC byla založena v roce 1964, jejím výhradním vlastníkem je International Data Group (IDG), globální leader v oblasti médií, zpracování dat a marketingu. Veškeré informace o IDC jsou dostupné a http://www.idc.com.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
IDC. Press Release.Worldwide Hardcopy Peripherals Market Increases in Q3 2017, According to IDC [online]. Framingham: IDC Research, Inc. Poslední revize 29. 11. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS432592177>.