HP věří v budoucnost tisku

HP aktualizuje svoji obchodní strategii s ohledem na nové spotřebitelské návyky a nové trendy v oblasti spotřební elektroniky. HP má plán pro tvorbu růstu ve třech hlavních sektorech – domácím tisku, kancelářském tisku a tisku grafiky. Význam divize zabývající se tiskem je zřetelná i z podílu na zisku celého společnosti HP, která ještě před jejím rozdělením na dvě samostatné společnosti tvořila celých 42%. HP si je vědoma, že samotná značka HP je pro mnoho zákazníků synonymem pro tisk.

V oblasti domácího tisku HP předpokládá opětovné vzbuzení zájmu domácností po tisku fotografií. Enrique Lores, prezident divize Imaging, printing and solutions business společnosti HP Inc. uvedl, že je potřeba uvolnit digitální fotografie z jejich současného digitálního vězení. „Každý den vznikají miliony fotografií. Tyto fotografie jsou v telefonech, kde jsou ve vězení. Chtějí, aby se jich někdo dotkl, aby je někdo políbil, chtějí vidět denní světlo“. Řešením pro propuštění fotografií z jejich vězení má být nová produktová řada přenosných bezdrátových tiskáren fotografií, vybavených funkcemi pro snadný tisk fotografií přímo z mobilního telefonu. HP bude vyvíjet značné úsilí vedoucí k tomu k návratu fotografií z displejů na papír. Digitální podoba fotografií nevyužívá úplný potenciál obrazu na fotografii. Enrique Lores k tomu uvedl, že k digitální fotografii si lidé neutvářejí sentimentální vztah, tak jako si jej dříve utvářeli k její papírové podobě.

Jako další službu vedoucí k růstu tisku v domácnostech je služba automatického zasílání novách inkoustů zákazníkům na základě hlášení tiskárny, ještě před tím, než dojde. Tuto službu v USA využívá zhruba 1 000 000 zákazníků (celkový počet obyvatel USA je cca. 320 miliónů).

V oblasti kancelářského tisku je zásadní změnou odkoupení divize tiskáren od Samsungu a změny plynoucí z této strategické akvizice.

 

 

HP kupuje výrobu tiskáren Samsung za částku přesahující miliardu dolarů

 

 

V oblasti grafického tisku HP rozšiřuje možnosti využití svých tiskáren a současně zvyšuje jejich efektivitu. Tento segment zahrnuje i tisk etiket, kde je HP v zámoří velmi úspěšná. Až 90% etiket lepených na víně je vytisknuto na tiskárnách HP, všechny plechovky „Coke“ (značky koly) jsou vytištěny na tiskárnách HP. Stále se rozšiřující důraz na individualizaci výsledných produktů nahrává dalšímu rozšiřování kusového potisku výrobků. HP současně s tím výrazně investuje do 3D tisku.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
MICHELITTI Tyler. The Hoya. Printing Still Relevant, HP Says. [online]. Washington: Georgetown University. Poslední revize 30. 09. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.thehoya.com/printing-still-relevant-hp-says/>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Spojené státy americké [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 26. 09. 2016. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9>.