Klimatická žaloba v Německu uspěla – Německo musí přepracovat své cíle ochrany klimatu

V Německu, obdobně jako v České republice, došlo k podání žaloby na stát v souvislosti s plněním klimatických cílů. Ústavní soud rozhodl, že znění zákona o ochraně klimatu ze dne 12. prosince 2019 týkající se národních cílů ochrany klimatu a povoleného ročního množství emisí do roku 2030 jsou neslučitelné se základními právy, jelikož chybí dostatečná opatření pro další snižování emisí od roku 2031.

Současné generaci nesmí být umožněno snižovat množství emisí skleníkových plynů za mírných podmínek, zatímco příští generace budou muset vynakládat nesrovnatelně vyšší náklady na jejich redukci.

 

 

Na vládu České republiky byla podána klimatická žaloba

 

 

Ústavní soud nařídil zákonodárcům do konce roku 2022 přijmout novou legislativu, která bude podrobněji stanovovat cíle a způsoby snižování emisí skleníkových plynů pro období po roce 2030 tak, aby došlo ke splnění závazků plynoucích z Pařížské klimatické dohody a vytvoření klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050.

Martin Madej, mluvčí spolku Klimatická žaloba ČR, uvádí:  „Nález Spolkového ústavního soudu má obrovský právní význam a mezinárodní přesah. Potvrzuje, že naší společné mravní odpovědnosti vůči budoucím generacím odpovídá povinnost politiků neodsouvat tyto nepříjemné, ale neodkladné kroky do funkčních období svých nástupců. Nebojím se říci, že u německých sousedů dnes zvítězila spravedlnost“.

 

Německá klimatická žaloba ke stažení ve formátu PDF.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Bundesverfassungsgericht. Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich. [online]. Poslední aktualizace: 29. 04. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html>.


Klimatická žaloba ČR z. s. 29.4.2021 – Německo musí zvýšit své klimatické ambice, rozhodl německý ústavní soud. [online]. Poslední aktualizace: 29. 04. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/aktuality/>.