Na vládu České republiky byla podána klimatická žaloba

Klimatická žaloba ČR představuje žalobu na české státní orgány odpovědné za snižování emisí skleníkových plynů a zavádění opatření omezující změnu klimatu. Klimatická žaloba žádá, aby se opatření podnikaná Českou republikou dostala do souladu s cíli Pařížské dohody.

V praxi to znamená skutečné a okamžité zavádění opatření pro snížení emisí skleníkových plynů.

Cílem žaloby je dosažení soudního výroku stanovujícího, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů zaručená Ústavou a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu. Dle spolku Klimatická žaloba ČR z.s. stát sepisuje akční plány, legislativní návrhy, dotační výzvy a podniká další kroky, vše je však naprosto nedostatečné a emise skleníkových plynů stále rostou. Pokud podle mezinárodního expertního panelu IPCC nepřijmeme razantní opatření v následujících 10 letech, nebude už cesty zpět.

 

 

Ministr Brabec: plasty budeme pálit, ekologické zpracování MŽP nepřipustí
Ministr Brabec považuje nový balík odpadové legislativy za úspěch roku

 

 

V případě výhry může soud státu nařídit, aby se zdržel kroků, kterými ohrozí splnění závazků České republiky v oblasti ochrany klimatu, například udělováním emisních výjimek největším producentům CO2, nebo tím, že nařídí uvedení skutečně prováděné politiky ochrany klimatu do souladu se závazky České republiky.

 

 

Česká republika se v Paříži v roce 2015 zavázala přispět k udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C. Jako člen Evropské unie se zavázala do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o nejméně 40 % (Evropská unie tento cíl aktuálně navyšuje na 55 %) ve srovnání s rokem 1990. Česká republika ve skutečnosti mezi lety 2015 a 2017 emise CO2 podle údajů ČHMÚ zvýšila o 3,8 %. Vláda České republiky svými reálnými kroky porušuje své mezinárodní závazky plynoucí z čl. 2 Rámcové úmluvy a čl. 3 Pařížské dohody.  Evropská unie dala Česku doporučení vycházející z výpočtů podle klíče platného pro všechny státy vedoucí ke snížení emisí CO2 a plnění tohoto závazku. Česká vláda však trvá na nižších cílech a menších závazcích.

 

Klimatická žaloba ke stažení ve formátu PDF.

 

Veškeré informace o klimatické žalobě jsou zde: https://www.klimazaloba.cz/

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Klimatická žaloba ČR z. s. Co je klimatická žaloba? [online]. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/>.

Klimatická žaloba ČR z. s. Klimatické závazky ČR. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/klimaticke-zavazky-cr/>.

Klimatická žaloba ČR z. s. 21.4.2021 – Občané a jedna obec podali klimatickou žalobu na stát. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/aktuality/>.