Komise USA pro mezinárodní obchod zabavuje tonery a inkousty porušující patenty a ochranné známky s nebývalou intenzitou

United States International Trade Commission (USITC) vydala v roce 2015 celkem 60 příkazů k zabavení a propadnutí tonerových či inkoustových kazet v souvislosti s ochrannou práva duševního vlastnictví originálních výrobců spotřebního materiálu. Typicky se jedná o patentovou ochranu a ochranné známky. Za prvních 5 měsíců roku 2016 tato komise vydala již 54 příkazů k zabavení a propadnutí tonerových či inkoustových kazet nerespektujících duševní vlastnictví, je patrné vysoký nárůst počtu vydaných rozhodnutí. Pokud by tento trend setrval, lze očekávat více než dvou násobné množství vydaných příkazů.

Tyto příkazy se týkají ochrany téměř všech značek originálních tonerových a inkoustových kazet. V letošním roce došlo k rozhodnutím v ochraně inkoustových kazet Epson a HP, optických válců a ozubených koleček používaných v tonerových kazetách Canon a HP a tonerových kazet Lexmark.

 

Vydán příkaz na obstavení a zabavení objednávek některých tonerů na Amazonu
Amazon je žalován za prodej kompatibilních tonerů Canon

 

Rozhodnutí United States International Trade Commission (USITC) se týkají společností podnikajících a prodávajících spotřební materiál na trhu Spojených států amerických, z nichž na českém trhu je znám především internetový obchod Amazon, kterého se jedno z rozhodnutí komise také týká.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Seizure orders almost at 2015 total. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 14. 06. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/seizure-orders-almost-at-2015-total/>.