Lexmark zrušil program odměn za sběr a zasílání prázdných tonerových kazet Lexmarku

Lexmark měl propracovaný systém motivace ke sběru a zasílání vypotřebovaných originálních tonerových kazet přímo samotnému Lexmarku. Princip motivačního programu byl jednoduchý – v internetovém systému stačilo zaregistrovat tiskárny značky Lexmark, zasílat Lexmarku prázdné tonerové kazety k registrovaným tiskárnám. Za každou zaslanou tonerovou kazetu zákazník získával body, které mohl směňovat za nové tonerové kazety. K nasbírání dostatečného počtu bodů na získání nové tonerové kazety bylo zapotřebí zaslání typicky 10 kusů prázdných tonerových kazet.

LexmarkZ emailu zaslanému magazínu The Recycler plyne, že Lexmark tento programu ruší k 30. červnu 2016 a to bez náhrady. Body za zaslané tonerové kazety budou připisovány jen do 31. března 2016, všechny připsané body bude možné vybrat do 30. června 2016. Tímto dnem celý program skončí a zbývající body budou zrušeny.

Jako důvod zrušení tohoto programu uvedl Lexmark velmi vysokou účinnost systému  „Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP)“, což je systém sběru prázdných tonerových kazet Lexmarku za účelem opakované renovace nebo recyklace tonerových kazet.

Jak jsme dříve informovali, velmi intenzivně se spekuluje o prodeji Lexmarku a je možná i souvislost s očekávaným prodejem či rozdělením Lexmarku a jeho prodeji po částech (zprávu připravujeme).

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
The Recycler. Lexmark to cancel toner rewards programme. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 14. 03. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/lexmark-to-cancel-toner-rewards-programme>.