Majitelé tiskáren HP mohou v USA požadovat náhradu škody za blokování neoriginálních náplní

V září roku 2016 uvolnila společnost HP aktualizaci firmware v tiskárnách používajících inkoustové náplně HP 970, HP 971, HP 950XL, HP 951XL, HP 934XL a HP 935XL. V důsledku této aktualizace došlo k nefunkčnosti některých typů inkoustových cartridgí. Tiskárna hlásila, že inkoustové cartridge jsou prázdné nebo poškozené.

 

 

Blokování některých inkoustových kazet ze strany HP není v rozporu s ochranou spotřebitele
HP bude blokovat nekvalitní inkoustové náplně
HP blokuje některé alternativní tonery kompatibilní s CE390X

 

 

Okresní soud Spojených států pro severní distrikt Kalifornie oznámil, že majitelé tiskáren, u kterých došlo k blokování neoriginálních náplní, mohou být způsobilí pro odškodnění. Společnost HP souhlasila, že nebude reaktivovat dynamické zabezpečení znemožňující použití některých neoriginálních náplní dále, že zaplatí 1,5 milionu dolarů (zhruba 30 milionů Kč).

 

Inkoustová tiskárna HP
 

Nárok na odškodnění mají majitelé tiskárny, u kterých během 1. března 2015 až 31. prosince 2017 došlo k přerušení tisku při použití náhradní inkoustové kazety jiného výrobce než HP.

Majitelům mohou být uhrazeny výdaje na náhradní kazety, náhradní tiskárnu nebo tiskové nebo opravárenské služby. Majitelé mohou uplatnit nárok a přiložit doklady nebo jiné doklady o jejich ztrátách, nebo mohou uplatnit nárok na ztrátu peněz nebo času bez přiložení dokumentace poskytnutím informací požadovaných na formuláři žádosti o přerušení tisku.

Vypořádání peněz bude použito k úhradě všech zdokumentovaných pohledávek, přičemž veškeré zbývající peníze budou rozděleny mezi všechny majitele. Výše žádaných peněžních prostředků bude záviset na počtu a typu předložených nároků.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. HP printer owners can claim compensation [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 08. 01. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/hp-printer-owners-can-claim-compensation/>.


Hewlett-Packard Development Company, L.P. Dedicated to the best printing experience. [online]. Poslední revize 28. 09. 2016. Dostupný z WWW: <http://www8.hp.com/us/en/hp-news/blog/Small-Business-Printing/best-possible-printing-experience.html>.

The Recycler. HP Inc firmware update locks out remanufactured cartridges? [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 14. 09. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/hp-inc-firmware-update-locks-out-remanufactured-cartridges-2/>.