Samsung vyhrál patentový spor v Nizozemsku a získal obrovskou náhradu škody i seznam kupujících tonerů porušujících jeho patenty

Z pohledu Asociace renovátorů tonerů se jedná o velmi významný rozsudek. Rozsudek je klíčový zejména svým rozsahem, kdy firmy porušující patentovou ochranu Samsungu nesou značné postihy z porušení patentové ochrany. Firmy musí ukončit prodej tonerových kazet porušujících patentovou ochranu, nahradit vzniklou škodu a pokuty, nahradit velmi vysoké náklady soudního řízení, na vlastní náklady zlikvidovat skladové zásoby tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Samsungu i kazet vrácených kupujícími, vydat seznam kupujících, vydat seznam dodavatelů a na svých webových prezentací zveřejnit oznámení o rozsudku a toto oznámení dále zaslat všem kupujícím.

Společnost Samsung vyhrála patentový spor u soudu v Haagu, vedený proti dvěma nizozemským firmám prodávajícím tonerové kazety porušující patentové právo. Případ byl zahájen již před dvěma lety, kdy společnost Samsung podala žalobu na prodejce tonerových kazet Maxperian, provozující eshop Sneltoner.nl a Digital Revolution, provozující eshop 123inkt.nl.

Celý rozsudek včetně přesného vysvětlení způsobu porušení patentové ochrany je publikován na stránkách nizozemské justice Rechtspraak.nl:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:14383,
případně verze tisku je ke stažení zde:
rozhodnuti_soudu_samsung_nizozemsko_2016_11

Soud 30. listopadu 2016 nařídil společnostem ukončit prodej tonerových kazet porušujících patentovou ochranu do 5 dnů od rozhodnutí soudu a společnosti Digital Revolution zakázal používat nedovolenou srovnávací reklamu, ve které bylo na eshopu 123inkt.nl uváděno, že lze vytisknout kompatibilním černým tonerem Samsung MLT-D1042S od 123inkt.nl více výtisků než s originálními tonerovými kazetami Samsung.

 

 

Samsung vyhrál další spor s prodejci kompatibilních tonerů v Německu
Samsung vyhrál soudní spor proti 4 prodejcům neoriginálních tonerových kazet v Německu

 

 

Soud dále rozhodl, že každá ze společností má Samsungu uhradit částku 10.000 Euro (zhruba 275 000 Kč) za každé jednotlivé porušení. Samsung má dále možnost požádat o 10.000 Euro (zhruba 275 000 Kč) za každý den, ve kterém by došlo k pokračování porušování patentů, a to až do částky 1.000.000 Eur (zhruba 27 500 000 Kč). Obě společnosti jsou dále povinny do dvou měsíců předložit písemné prohlášení o počtu prodaných tonerových kazet porušujících patenty, obratu a zisku, kterého bylo dosaženo z těchto kazet a dále předložit seznam kupujících těchto tonerových kazet a dodavatelů těchto tonerových kazet. Celková částka, kterou mají obě společnosti Samsungu uhradit tak může být v řádku miliónů Euro (desítek miliónů Český korun).

Obě společnosti musí dále na své vlastní náklady zničit všechny vrácené tonerové kazety porušující patenty i vlastní skladové zásoby a to do 60 dnů od vydání rozsudku, tedy to neděle, 29. ledna 2017.

Samsungu navíc náleží právního zastoupení. Maxperian má uhradit poplatky právního zastoupení Samsungu ve výši 123.354,22 Eur (zhruba 3.400.000 Kč), společnost Digital Revolution má Samsungu uhradit poplatky na právní zastoupení ve výši 123.424,60 Eur (zhruba 3.400.000 Kč) a dále budoucí právní náklady ve výši 6.410,63 (zhruba 180.000 kč).

Obě společnosti mají povinnost do 48 hodin od vydání rozsudku minimálně po dobu 14 dnů na svých internetových stránkách zveřejnit oznámení o rozsudku a to velikostí písma minimálně 16 bodů a v rozsahu minimálně jedné čtvrtiny obrazovky. V oznámení musí být uvedeno, že „soud v Haagu rozhodl v rozsudku …, že několik našich náplní do tiskáren nabízených pod naší vlastní značkou porušují práva duševního vlastnictví … a nesmí být dále nabízeny“.

 

 

Zdroj: Digital Revolution. 123inkt.nl. Homepage. Poslední revize 14. 12. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.123inkt.nl>.

 

Soud dále nařídil, že toto oznámení musí obě firmy zaslat do 14 dnů od vynesení rozsudku všem svým zákazníkům papírovým dopisem nebo emailem.

Velmi zajímavé bude, jakým způsobem společnost Samsung naloží se seznamy kupujících a seznamy dodavatelů. Z porušení duševního vlastnictví nesou odpovědnost obdobně, jako tyto dvě firmy, i jejich dodavatelé, ale i kupující výrobků porušujících patentové právo, pokud tento výrobek použijí v rámci své podnikatelské činnosti.

Rozsudek se týká porušování patentů společnosti Samsung Electronics Co., Ltd., konkrétně patentu EP 1975744 – Developing unit and image forming apparatus having the same (starší tonerové kazety) a dále patentu EP 2357537 – Developer and Image Forming Apparatus Including the Same, který je registrován i pro Českou republiku a dále patentu EP 2357538 – Developer and image forming apparatus including the same, také registrovaného pro Českou republiku.

Patent EP 1975744 je k dispozici zde: https://register.epo.org/application?number=EP0815259
Patent EP 2357537 je k dispozici zde: https://register.epo.org/application?number=EP10175192
Patent EP 2357538 je k dispozici zde: https://register.epo.org/application?number=EP10176482

Prodejcům kompatibilních tonerových kazet chráněných těmito patenty tak hrozí stejný postih, jako prodejcům v Nizozemku.

 

 

Volný překlad uveřejněný v eshopu 123inkt.nl:

Oznámení rozsudku

Vážení zákazníci,

jsme vás povinni informovat, že soud v Haagu rozhodl v rozsudku ze dne 30. listopadu 2016, že několik našich náplní do tiskáren naší privátní značky porušuje práva duševního vlastnictví Samsungu a již nesmí být nabízeny. Jedná se o následující kazety:

„Samsung CLT-K5082L toner černý high capacity (značka 123inkt )“,
„Samsung CLT-05082L Toner cyan high capacity (značka 123inkt)“,
„Samsung CLT-M5082L toner magenta high capacity (značka 123inkt)“,
„Samsung CLT-Y5082L toner žlutý s vysokou kapacitou (značka 123inkt)“,
„Samsung CLP-K660B toner černý s vysokou kapacitou (značka 123inkt),
„Samsung CLP-C660B toner cyan high capacity (značka 123inkt)“,
„Samsung CLP-Y660B toner žlutý s vysokou kapacitou (značka 123inkt)“,
“ Samsung CLP-M660B toner magenta high capacity (značka 123inkt) a starší verze typu Samsung MLT-D1042S toner černý (prodávala se až do 19. ledna 2014).

Dále jsme povinni vás informovat, že jsme se provinili nedovolenou srovnávací reklamu a to uvedení na našich webových stránkách bez objektivního důvodu, že s lze vytisknout naším černým tonerem Samsung MLT-D1042S více výtisků než s originálními tonerovými kazetami od Samsungu.

Digital Revolution BV

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Samsung wins Dutch IP case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 07. 01. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/samsung-wins-dutch-ip-case>.

Rechtbank Den Haag. Gevoegd met zaak en rolnummer C/09/456763/HA ZA 13-1411; octrooien en gemeenschapsmodellen voor printer cartridges; printer cartridge geen onderdeel van een samengesteld voortbrengsel i.z.v. artikel 4 lid 2 GMVo; vergelijkende reclame. Poslední revize 30. 11. 2016. Dostupný z WWW: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:14383>.

Digital Revolution. 123inkt.nl. Homepage. Poslední revize 14. 12. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.123inkt.nl>.