Společnost Epson se mimosoudně dohodla se 3 dovozci náplní, s 16 dalšími dovozci pokračuje ve sporu

Jak jsme již dříve informovali, podala společnost Epson 23. prosince 2014 stížnost na 19 výrobců neoriginálního spotřebního materiálu kvůli porušení 5 patentů u některých inkoustových kazet a jejich komponent.

Tuto stížnost projednávala The United States International Trade Commission (USITC) a nyní vypršela doba, kterou měly obviněné společnosti vyhrazenu na napadnutí stížnosti.

Na stížnost reagovala společnost Zhuhai Richeng Development Co. Ltd., která zaslala omluvný dopis se závazkem nikdy více neporušit patenty společnosti Epson. Detaily dohody mezi společností Epson a Zhuhai Richeng Development Co. Ltd., nám v současné době nejsou známy.

Omluvný dopis pro Epson

Společnosti Zhuhai Nano Digital Technology, Co., Ltd. (China) a  Nano Business and Technology, Inc. (USA) se společností Epson dohodly na mimosoudním vyrovnání.

Na stížnost nikterak nereagovaly tyto společnosti:
Huebon Co., Ltd; Chanchen Co., Ltd.;
Yotat Group Co., Ltd.;
Ourway lmage C0., Ltd.;
Shanghai Orink Infotech Intemational Co., Ltd.;
Orink Infotech International Co., Ltd.;
Kingway Image Co., Ltd.;
Zhuhai Chinamate Technology Co., Ltd.;
Yotat (Zhuhai) Technology Co., Ltd.;
Zhuhai Richeng Development Co., Ltd.;
Dongguan OcBestjet Printer Consumables Co., Ltd.;
OeBestjet Printer Consumables (HK) Co., Ltd.;
Zinyaw LLC;
InlcPro2day, LLC;
Aomya Printer Consumables (Zhuhai) Co., Ltd.;
Zhuhai National Resources & Jingjie Imaging Products Co., Ltd.;
Zhuhai Rich Imaging Technology Co., Ltd.

S těmito společnosti se nyní očekává soudí spor, jehož cílem má být zákaz veškerého dovozu těchto společností a náhrada škody firmě Epson.

Inkoustové náplně některých z těchto výrobců se běžně objevují v maloobchodní síti v České republice a dovozcům a prodejcům hrozí přísné tresty – od zabavení zboží, přes náhradu škody majitelům patentů až po odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

„(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.”
40/2009 Sb., ZÁKON ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
The Recycler. USITC Epson case finds respondents in default. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 13. 08. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/usitc-epson-case-finds-respondents-in-default/>.