V roce 2023 se na pražské sběrné dvory odevzdávaly převážně toxické „šmejdy“ z Číny

Asociace renovátorů tonerů ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na vybraných sběrných dvorech provozuje separátní sběr použitých tiskových kazet. Ve sběrných nádobách v roce 2023 skončilo jen minimum využitelného odpadu, většina byla tvořena nevyužitelnými, často extrémně toxickými tiskovými kazeta původem téměř výhradně z Číny.

 

 

Na pražských sběrných dvorech se sbírá stále větší množství použitých tiskových kazet
Výsledky sběru použitých tonerových kazet na sběrných dvorech v Praze za rok 2021

 

 

Celkem bylo za rok 2023 odevzdáno rovných 3 700 kusů použitých tiskových kazet. Z toho pouhých 676 kusů bylo opětovně využitelných ke stejnému účelu, 3 024 kusů skončilo jako nevyužitelný, často velmi nebezpečný odpad na skládce. Převážně se jednalo o jednorázové, takzvané kompatibilní tiskové kazety, obvykle původem v Číně.

Sběr tiskových kazet na pražských sběrných dvorech

 

Ve srovnání s předcházejícími roky tak stále narůstá podíl jednorázových kazet nad opakovaně použitelnými. Zatímco v roce 2021 byl podíl jednorázových kazet 66 %, v roce 2023 narostl na celých 82 %. Pouze 18 % kazet tak bylo možné znovu využít.

Typy sesbíraných tiskových kazet

 

Trvale narůstající podíl jednorázových tiskových kazet má zásadní negativní dopady do životního prostřední. Jen na těchto 3 024 kusů kazet muselo být navíc vynaloženo 28 395 kg primárních přírodních zdrojů a bylo vyprodukováno zbytečně 13 578 kg emisí skleníkových plynů. Navíc z provedených testů vyplývá, že plasty jednorázových kazet obsahují řadu zakázaných látek, včetně extrémně nebezpečných polutantů typu deca-BDE, octa-BDE či penta-BDE, které se v průběhu skládkování uvolňují do životního prostředí.

Celkové množství odevzdaných kazet je velmi podobné, bylo vysbíráno o 156 kusů kazet méně, ale tento rozdíl je způsoben převážně rozdílnými termíny prvních a posledních svozů v roce.

Nejvyužívanějším sběrným dvorem v rámci 3 zapojených sběrných dvorů byla sběrný dvůr Zakrytá, kde bylo odevzdáno zhruba o 1/3 více použitých tiskových kazet, než na sběrných dvorech Generála Šišky a pod Šancemi.

Podíl sběrných dvorů

 

Pilotní sběr použitých tiskových kazet na pražských sběrných dvorech je realizován ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz, provozovaným Asociací renovátorů tonerů z.s..

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)