Výsledky sběru použitých tonerových kazet na sběrných dvorech v Praze za rok 2021

Asociace renovátorů tonerů v rámci projektu Šetřipřírodu.cz umístila na 3 pražské sběrné dvory samostatné nádoby pro sběr použitých tonerových kazet. Za rok 2021 bylo do těchto nádob odloženo celkem 3 101 kusů použitých tonerových kazet, z nichž 1 041 bylo využito k dalšímu zpracování a 2 060 bylo zlikvidováno spalováním.

K dalšímu zpracování mohou být využity pouze originální nebo dříve renovované originální tiskové kazety. Takzvané kompatibilní (někdy také označované jako alternativní) tonerové kazety nelze z technologických důvodů žádným navazujícím způsobem využít a musí být zlikvidovány spalováním.

Důvodem nemožnosti jakéhokoliv využití je použitá technologie jejich výroby. Originální tonery jsou konstruovány tak, aby je bylo možné renovovat (znovu použít ke stejnému účelu) nebo rozebrat na jednotlivé materiály a ty recyklovat (použít jako vstupní surovinu v navazujícím průmyslu).

Kompatibilní (alternativní) tonery mají konstrukci extrémně zjednodušenou. Rozebratelné šroubové spoje jsou nahrazeny lisováním či lepením, tonery tak velmi často není vůbec možné rozebrat na jednotlivé materiály. I pokud je možné kompatibilní toner rozebrat, jednotlivé suroviny není možné využít. Použité plasty totiž velice často obsahují zakázané látky v obrovských koncentracích.

V roce 2021 provedl Nizozemský inspektorát pro životní prostředí a dopravu (ILT) testování 7 obchodních značek kompatibilních tonerových kazet a u 4 obchodních značek zjistil vysoké koncentrace zakázaných zpomalovačů hoření. U jedné obchodní značky zjistil dokonce přítomnost olova v plastu. Podobné testování bylo provedeno v Rusku v roce 2019, kde většina testovaných kompatibilních tonerových kazet obsahovala vysoké úrovně zakázaného zpomalovače hoření decaBDE. Zhruba dvě třetiny kompatibilních kazet bylo zatíženo koncentracemi decaBDE mezi 2 000 až 18 000 mg / kg, což je obrovská koncentrace se zásadním negativním dopadem do životního prostředí. Jedna jediná kompatibilní tonerová kazeta by tak dokázala kontaminovat i několik tun plastového granulátu zakázanými látkami.

Kompatibilní tonerové kazety tak nikdo nezpracovává a musí být likvidovány. Ale ani spalování těchto tonerových kazet nezabrání trvalému poškozování životního prostředí. Zpomalovače hoření nejsou při spalování zcela odbourávány a rozšiřují se do ovzduší, postupně spadávají do půdy a dostávají se do spodní vody. Z vody, půdy i ovzduší se dostávají do organismů a v nich se trvale ukládají a jsou významných zdrojem rizika vzniku karcinomů. Organismy totiž nejsou tyto látky schopné žádným způsobem odbourávat.

Velmi vysoké koncentrace byly nalezeny především u ptáků a u vyder a lišek žijících v okolí měst a spaloven. Koncentrace u řady žab, ryb a ptáků dokonce překračovaly hodnoty, od kterých jsou prokazatelné vývojové, neurotoxické a endokrinní účinky. Zpomalovač decaBDE se v ČR nevyráběl, ani nevyrábí. Používané výrobky obsahující decaBDE jsou současným hlavním zdrojem těchto látek v České republice.

Vystavení kontaktu s těmito zpomalovači hoření během nitroděložního vývoje může vést k narušení vývoje mozku a kostry plodu. Tým vědkyně Jany Hajšlové z Vysoké školy chemicko-technologická v Praze prokázala vysoké koncentrace brómovaných zpomalovačů hoření v mateřském mléce všech testovaných matek na Olomoucku.

Stejné testy u originálních tonerových kazet nikdy neprokázaly přítomnost těchto rizikových zpomalovačů hoření.

Sběr použitích tonerových kazet na pražských sběrných dvorech vytvořil úsporu téměř 10 000 kg spotřeby primárních surovin a ušetřil téměř 5 000 kg emisí skleníkových plynů.

 


 

Bylo vysbíráno více než 3 000 kusů tonerových kazet, přičemž více než 1 000 kusů bylo vhodných k renovaci, tedy opakovanému použití ke stejnému účelu. Více než 2 000 kusů vysbíraných tonerových kazet bylo kompatibilních, nutných spálit. Tyto tonerové kazety silně znečistily životní prostřední uvolněním perzistentních organických látek typu decaBDE.

 


 

Je odhadováno, že toto množství kompatibilních tonerových kazet do okolního uvolnilo 9 247 101 miligramů perzistentních zpomalovačů hoření zamořujících životní prostředí.

V rámci projektu Šetřipřírodu.cz jsou umisťovány sběrné boxy na použité tonerové a inkoustové kazety do veřejně přístupných míst. V případě zájmu o umístění sběrného boxu nás kontaktujte na emailové adrese info@setriprirodu.cz a domluvíme veškeré podrobnosti. Nově jsme rozšířili možnosti umisťování sběrných boxů i do mateřských, základních i středních škol.

 

Autor:Asociace renovátoru tonerů (ART)