Výrobce renovovaných inkoustů v USA žaluje Amazon o 500 miliónů dolarů

Amazon čelí žalobě za údajný prodej klamavých nově vyrobených tiskových kompatibilních kazet jako repasovaných, v rozporu s politikami Amazonu, v rozporu s federálními a státními zákony a v rozporu s ekologickými cíli. Dle žalobce jednání Amazonu poškodilo spotřebitele a skutečné renovátory, což vedlo k nekalé soutěži a klamání ekologicky uvědomělých zákazníků.

Společnost Planet Green Cartridges, Inc., kalifornský výrobce inkoustových kazet, zahájila právní kroky proti Amazonu. Žaloba tvrdí, že Amazon vědomě dovolil prodejcům třetích stran distribuovat na své platformě nově vyrobené kompatibilní inkoustové kazety vydávat je za repasované a recyklované produkty. Tato tvrzení jsou v přímém rozporu s politikami Amazonu, federálními a státními zákony a environmentálními cíli.


 

V žalobě Planet Green Cartridges se mimo jiné uvádí, že je jedním z posledních zbývajících renovátorů tiskových kazet ve Spojených státech. Spojené státy byly kdysi epicentrem tisíců renovátorů, dodavatelů a prodejců renovovaných kazet do tiskáren. Vzhledem k chování obžalovaného jako primárního inzerenta a distributora prodeje kompatibilních produktů ze zámoří, byl americký průmysl repasování tiskových kazet zničen. Bez legitimního odvětví repasování tiskových kazet budou spotřebitelé, zbývající renovátoři, daňoví poplatníci a životní prostředí i nadále nést náklady na manipulaci s plastovým odpadem.

Planet Green ve své žalobě tvrdí, že identifikoval 45 obchodních značek prodávaných na Amazonu, které byly nově vyrobené klonované kazety v Číně, falešně prodávané jako „repasované“ a recyklované produkty.

Podle žaloby, navzdory důkazům, Amazon údajně nadále umožňoval prodejcům působit na své platformě a účinně podporoval jejich produkty poskytováním prodejních nástrojů Amazonu. To je považováno za přímé porušení zásad Amazonu a jeho proklamovaného ekologického poslání. Žaloba tvrdí, že hluboké zapojení Amazonu do distribuce a propagace těchto nově vyrobených kompatibilních kazet jako renovovaných jej činí odpovědnými za jejich nezákonný prodej.

Planet Green Cartridges, Inc. je dlouholetým lídrem ve výrobě autentických produktů z recyklovaných inkoustových kazet ve Spojených státech. Tvrdí, že jednání Amazonu poškodilo spotřebitele a skutečné renovátory, což vedlo k nekalé soutěži a klamání ekologicky uvědomělých zákazníků.

Žaloba se snaží pohnat Amazon k odpovědnosti za usnadnění prodeje těchto nově vyrobených kompatibilních kazet a narušení integrity politik a environmentálních cílů vlastní platformy. Případ zdůrazňuje rostoucí obavy ohledně odpovědnosti online tržišť při zajišťování přesnosti tvrzení o produktech a udržování transparentnosti jejich operací.

 

 

V USA vznikla petice proti dovozu kompatibilních tiskových kazet

 

 

V březnu 2022 společnost Planet Green zahájila petici požadující zákaz nerenovovatelných nově vyrobených kompatibilních inkoustových kazet s cílem omezit znečištění a odpad. Zdůraznili naléhavost opatření, protože tyto kazety zaplavují trh, podkopávají úsilí o recyklaci a poškozují životní prostředí. Petice se zaměřila na zákonodárce, Federální obchodní komisi a online prodejce, aby problém řešili.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Planet Green sues Amazon for $500 million. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 16. 08. 2023. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/planet-green-sues-amazon-for-500-million>.