Žaloba kvůli blokování funkce skeneru při prázdných náplních tiskáren HP úspěšně pokračuje

Na společnost HP byla podána hromadná žaloba týkající se nefunkčnosti skeneru a faxu u některých modelů inkoustových tiskáren HP All-in-One, pokud je hladina inkoustové náplně nízká, nebo pokud je inkoustová kazeta prázdná. Dle žaloby má design inkoustových tiskáren All-In-One společnosti HP má za cíl pouze zvýšit prodej inkoustu, protože neexistuje žádný legitimní účel prodeje tiskáren All-In-One s funkcí skenování nebo faxování, který je přímo spojen s existencí nebo hladinou inkoustu obsaženého v zařízeních.

 

 

HP čelí hromadné žalobě kvůli blokování funkce skeneru při prázdných náplních

 

 

Žaloba, původně podaná v červnu 2022, čelila zamítnutí kvůli nejasnosti ohledně příčiny chyby v designu softwaru tiskárny. Žalobce tuto žalobu upravil a poskytl obsáhlejší argumenty a odkazy na příspěvek na nástěnce společnosti HP, kde zákazník nahlásil poruchu tiskárny v důsledku poškozené inkoustové kazety. Žalobci tvrdili, že tato vada byla úmyslná a jejím cílem bylo maximalizovat prodej inkoustových kazet.

Nyní soudkyně okresního soudu USA Beth Freemanová povolila pokračování případu, což podtrhuje platnost nároků žalobců. Soudce Freemanová uznala, že tvrzení v pozměněné žalobě dostatečně vysvětluje příčinu závady a dopad na výkon tiskárny. Soudkyně zamítla pouze jeden nárok podle zákona o podvodných obchodních praktikách Minnesoty, zatímco potvrdila nároky související s podvodným opomenutím, nepravdivými tvrzeními a nekalou soutěží.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. HP faces uphill battle as scanning class action prevails. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 11. 08. 2023. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/hp-faces-uphill-battle-as-scanning-class-action-prevails/>.