Zaměstnanci Lexmarku usilují o zablokování převzetí Apexem kvůli extrémním národním bezpečnostním rizikům

19. dubna 2016 oznámila společnost Lexmar odsouhlasení převzetí konsorciem tří společností v čele s Apex Technology Co. Ltd., a dále společnostmi PAG Asia Capital a Legend Capital Management Co. Ltd, která je součástí investiční společnost Legend Holdings Corp., tedy firem spojených s čínským kapitálem.

Tato akvizice musí být schválena Výborem USA pro zahraniční investice. Skupina zaměstnanců společnosti Lexmark nyní zaslala dopis prezidentovi Spojených státu amerických Obamovi, ve kterém jej upozorňují na rizika spojená s převzetím Lexmarku čínskými investory a naléhavě žádají prezidenta, aby zablokoval převzetí Lexmarku skupinou čínských investorů. V dopise pro prezidenta Obamu zaměstnanci uvádějí: „Celkové riziko pro národní bezpečnost (USA) je reálné, neměřitelné a nedá mu zabránit, pokud bude prodej společnosti Lexmark do Číny povolen“.

LexmarkZaslaný dopis není podepsán konkrétní osobou, je v něj uvedeno, že je napsán jménem více než 13 000 zaměstnanců Lexmarku. V dopise je vyjádřena obava z rizika hackingu tiskáren a pořizování neoprávněných kopií tisknutých, kopírovaných nebo faxovaných dokumentů. „Apex bude vlastnit autorská práva k hardwaru multifunkčních zařízení Lexmark, bude mít přístup ke všem zdrojovým kódům v těchto zařízeních, a bude mít přístup ke všem zdrojovým kódům Lexmark workflow softwaru.

 

Apex Technology definitivně kupuje Lexmark

 

V dopise se dále uvádí, že společnost Lexmark vlastní více než 10 softwarových firem, jejichž software je používán při správně mnoha tisíců dokumentů využívajících sortware Lexmark workflow software, který je nahrán v multifunkčních zařízeních Lexmark. Mimo jiné je jedná i rozšířený ekonomický software ReadSoft, který je integrován s dalšími ERP systémy.

Skupina zaměstnanců dále upozorňuje, že multifunkční zařízení využívající Lexmark workflow software mimo jiné používají vládní organizace a instituce US Department of Defense (DOD), US Pentagon, US National Security Agency, US Central Intelligence Agency (CIA), United States Federal Bureau of Investigation (FBI), US Homeland Security Agency, US Transportation Security Agency (TSA), US Special Operations Command, státní správa USA a národní samosprávy.
Povolení přístupu k hardwaru a firmwaru Lexmarku umožňuje komunistickým zemím přímý přístup k dokumentům chráněným firewallem na kterémkoliv z těchto úřadů“. Dále je vyjádřena obava ze zvýšeného rizika hackingu samotných zařízení i umožnění hackingu zařízení s využitím multifunkčních zařízení Lexmarku.

Autoři dopisu dále upozorňují, že stejné riziko hrozí uživatelům zařízení Lexmark v soukromém sektoru, které působí mimo jiné v oblasti bankovnictví, zdravotnictví, školství a dalších klíčových oborech, přičemž většina společností uvedených v Fortune 500 (500 nejvýznamnějších veřejných a soukromých amerických korporací dle jejich hrubého obratu zjišťovaných časopisem Fortune) používá multifunkční zařízení či software Lexmarku.

Zaměstnanci dále upozorňují na stanovisko Amerického ministerstva obrany, které z obavy o bezpečnost odmítá nakupovat výrobky značky Lenovo, přičemž uvádí, že zařízení Lexmarku by mělo stejný potenciál rizika.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
WIRTH KATHLEEN. Wirt Consulting. Lexmark Employees Seek to Block Apex Acquisition, Citing Chinese-Hacking Concerns. [online]. Denville: Wirth Consulting, LLC. Poslední revize 16. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://wirthconsulting.org/2016/05/16/lexmark-employees-seek-to-block-apex-acquisition-citing-u-s-national-security-concerns/>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Fortune 500. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 05. 02. 2016. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortune_500>.