Brother z důvodu porušování patentů zatrhl dovoz kompatibilních inkoustových kazet do USA

Komise pro mezinárodní obchod USA (USITC) schválila zabavení značného množství kompatibilních inkoustových kazet pro tiskárny Brother na základě rozhodnutí 337-TA-1174 při pokusu o jejich import do Spojených států amerických. Rozhodnutí 337-TA-1174 zakazuje dovoz určitých kompatibilních kazet s originálními kazetami Brother.

 

 

Výrobce tiskáren a spotřebního materiálu Brother žaloval 32 firem
Epson podal žalobu na dva prodejce čínských náplní do tiskáren z důvodu porušování patentové ochrany
Komise pro mezinárodní obchod USA zabavila další inkoustové kazety
Další zabavení a propadnutí inkoustových kazet při pokusu o jejich dovoz
Další zabavení kompatibilních inkoustových kazet při jejich pokusu o dovoz

 

 

Příkaz byl vydán proti společnostem Maxwell Image Limited, Topjet Technology Co., Ltd. a Brillware Inc. Exprinco Inc., Princo Image Co., Thumbs Up Innovation Technology Co., Amazon.com Services Inc. a Enlight Trading Inc. a jakýmkoli přidruženým společnostem, vlastnícím společnostem, dceřiným společnostem nebo jiným souvisejícím podnikatelským subjektům nebo některému z jejich nástupců nebo zmocněnců.

 

 

Komise pro mezinárodní obchod USA (USITC) byla upozorněna Úřadem pro cla a ochranu hranic USA, že vlastník, dovozce nebo příjemce (nebo zástupce takové osoby) inkoustových kazet, na které se vztahuje příkaz k obecnému vyloučení z importu, se pokusil importovat tyto tiskové kazety do Spojených států. Celní orgány odepřely vstup výrobků a po odepření vstupu poskytly majiteli, dovozci nebo příjemci zboží (nebo zástupci takové osoby) písemné oznámení o výše uvedeném příkazu k vyloučení a skutečnosti, že k zabavení a propadnutí majetku jakéhokoli další pokus o dovoz tiskových kazet do Spojených států. Komise pro mezinárodní obchod USA (USITC) považuje zabavení za přiměřené.

Rozhodnutí o trvalém vyloučení kompatibilních inkoustových kazet z dovodu General Exclusion Order (GEO) pro vyšetřování ITC č. 337-TA-1174 vydala Komise pro mezinárodní obchod USA (USITC) 23. listopadu 2020.

Konečné rozhodnutí potvrzuje nález soudce správního práva („ALJ“), kdy Clark S. Cheney zjistil, že třicet subjektů porušilo § 337 zákona o clech z roku 1930 ve znění pozdějších předpisů (19 CFR § 1337), a to na základě jejich dovozu do USA, importu a prodej ve Spojených státech po dovozu tiskových kazet a jejich součástí, které porušují některé patenty společnosti Brother.

ITC se rozhodlo, že nebude přezkoumávat zjištění ALJ Cheneyho, že tvrzení společnosti Brother byla prokázána podstatnými, spolehlivými a důkazními důkazy, včetně tvrzení společnosti Brother, že by bylo pravděpodobně obcházeno nařízení o vyloučení omezené pouze na produkty jmenovaných respondentů, a že existuje rozšířený vzor porušení § 337, pokud jde o tyto tiskové kazety. Tato zjištění vycházela ze stížnosti, kterou společnost Brother podala dne 19. srpna 2019 a z šetření zahájeného dne 23. září 2019 na základě této stížnosti.

Společnost Brother uvedla, že je i nadále odhodlána chránit své duševní vlastnictví a investice vynaložené do vývoje tiskáren a tiskových kazet.

 

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. USITC issues three more seizure orders. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 20. 04. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/usitc-issues-three-more-seizure-orders/>.

The Recycler. USITC issues five seizure orders. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 06. 04. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/usitc-issues-five-seizure-orders/>.

The Recycler. USITC issues GEO to Brother. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 24. 11. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/usitc-issues-geo-to-brother/>.