Epson podal žalobu na dva prodejce čínských náplní do tiskáren z důvodu porušování patentové ochrany

Společnost Epson (Seiko Epson Corporation, Epson America a Epson Portland) podala před koncem roku 2019 žalobu na společnost Vintrick Inc. a jejího prezidenta pana Xiaodong Hu a na společnost Straightouttaink a jejího majitele pana Nahn Ho z důvodu porušení patentové ochrany Epson č. 6,955,422 („patent 422“), Epson č. 8,794,749 („patent 749“) a naposledy Epson č. 8,454,116 („patent 116“).

Společnost Epson v žalobě tvrdí, že společnost Straightouttaink prodávala produkty porušující duševní vlastnictví společnosti Epson na internetu pod názvem „slevallllc“ prostřednictvím svého internetového obchodu umístěného na webové stránce slevallc.com a prostřednictvím svých registrací na eBay.com a myshopify.com. v rozporu s dříve vydaným zákazem prodeje, který v květnu 2017 vydala Komise pro mezinárodní obchod USA (United States International Trade Commission – USITC) příkazem k zabavení a propadnutí v rámci vyšetřování ITC 337-TA-565. Komise nařídila, aby inkoustové kazety a součásti dovážené v rozporu s příkazem při pokusu o dovoz do spojených států byly zabaveny, pokud je dováží společnost Straightouttaink nebo jakékoli přidružené společnosti, dceřiné společnosti, společnosti které vlastní společnost  Straightouttaink nebo jiné související obchodní subjekty, nebo kterýkoli z jejich nástupců.

 

 

 

Epson žaluje dalšího prodejce pro porušování patentové ochrany o více než čtyřnásobek škody
Epson zahájil další soudní spor s provozovateli internetových obchodů
Epson podal a okamžitě vyhrál žalobu na 26 prodejců Amazonu
Epson podal žalobu na další prodejce kompatibilních inkoustových kazet
Epson zahájil další soudní spory o náhradu škody s prodejci kompatibilních inkoustových náplní

 

 

 

Dále společnost Epson v žalobě uvádí, že společnost  Vintrick Inc. prodávala produkty porušující stejná patentová práva na internetu pod různými obchodními názvy, mimo jiné pod názvy „GC-Printing“, „JieJieGao“, „Eurowayoo“, „Gucoco“ a „Perfect-Office“ prostřednictvím portálu amazon.com, na kterém používala registrace „Super_inker“, „print-kingdom”, „jaylen67”, „zilionyen2016”, a „kiet_1”. Dále pod stejnými obchodními názvy prodávala tyto produkty na portálech ebay.com pod uživatelským jménem „printchainstore“ a „win-tinten“ a naposledy prostřednictvím portálu newegg.com.

 

Autor: Straightouttaink
 

Společnost Epson vymáhá soudní náhradu škody, úroky a právní náklady. Společnost Epson usiluje o to, aby jejich patentová ochrana byla trvale dodržována, aby z jakéhokoliv porušení patentové ochrany společnosti Epson plynula náhrada škody a patřičný postih pro kohokoliv, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí nebo profituje z porušení patentové ochrany Epson. Tedy aby žalovaní, jejich dceřiné společnosti, přidružené společnosti, jejich vlastníci, statutární orgány, jednatelé, obchodní zástupci, zaměstnanci a všechny spolupracující osoby nesli patřičný postih z porušování patentů společnosti Epson.

 

Přehled patentů, kterých se spor týká:

United States Patent No. 6,955,422
https://patents.google.com/patent/US6955422

United States Patent No. 8,794,749
https://patents.google.com/patent/US8794749

United States Patent No. 8,454,116
https://patents.google.com/patent/US8454116

 

Výsledek šetření je zde:
https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/GEO-337-TA-565_2012.pdf

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Epson sues Vintrick and Straightouttaink for IP infringement. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 20. 12. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/epson-sues-vintrick-and-straightouttaink-for-ip-infringement/>.