Canon je jednou z nejvíce aktivních firem v oblasti získávání patentů

Společnost Canon dosáhla třetího místa v americkém patentovém žebříčku v roce 2017, čímž se stala první společností v historii, která dosáhla prvních pěti pořadí po dobu 32 po sobě jdoucích let. Nadto se Canon opět umístil na prvním místě mezi japonskými společnostmi.

V roce 2017 společnost Canon registrovala v USA 3 285 patentů. Nejvíce nových patentů bylo Canonem registrováno v roce 2015, kdy Canon registroval 4 127 patentů.

 

Kalendářní rok    Umístění na trhu USA    Umístění na trhu Japonsko    Počet patentů
2017 3. místo 1. místo 3 285
2016 3. místo 1. místo 3 665
2015 3. místo 1. místo 4 127
2014 3. místo 1. místo 4 048
2013 3. místo 1. místo 3 820
2012 3. místo 1. místo 3 173
2011 3. místo 1. místo 2 818
2010 4. místo 1. místo 2 551
2009 4. místo 1. místo 2 200
2008 3. místo 1. místo 2 107
2007 3. místo 1. místo 1 983
2006 3. místo 1. místo 2 366
2005 2. místo 1. místo 1 829

Počet patentů pro rok 2016 a 2017 je založen na číslech zveřejněných patentovými službami IFI CLAIMS. Údaje za roky 2005 až 2015 jsou založeny na informacích vydaných Úřadem Spojených států pro patenty a ochranné známky.

 

 

K tomuto umístění Canon vydal krátkou tiskovou zprávu, ve které konstatuje, že společnost „klade velký důraz na získání patentů v zámoří a pečlivě dodržuje strategii podávání patentů, která sleduje patenty v nejdůležitějších zemích a regionech při zohlednění obchodních strategií a technologií a produktových trendů jedinečně pro každou lokalitu.“  Mezi těmito lokalitami představují Spojené státy americké, s řadou špičkových společností a velkým tržním měřítkem, obzvláště významný region.

Z prohlášení je patrné intenzivní cílení vymáhání patentové ochrany na trhu Spojených států amerických. V minulosti Canon na tomto trhu vysoudil od prodejců kompatibilních tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Canon velmi vysoké náhrady škod.

 

 

Canon vysoudil náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerů v hodnotě 100 milionů korun!

 

 

Společnost Canon je však aktivní i v rámci některých zemí Evropské unie. V roce 2017 se Canon soustředil zejména na německý trh, kde získal velké množství předběžných opatření, zakazujících prodej tonerových kazet kompatibilních s originálními tonery Canon z důvodu porušování patentové ochrany.

 

 

Canon má další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů
Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů!
Canon opět zasahuje proti prodejcům tonerů porušujících patenty v Německu
Canon zasáhl proti dalším prodejcům tonerů porušujících patenty v Německu
Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci na Amazonu

 

 

V některých případech společnost Canon získala i dobrovolnou náhradu vzniklé škody prodejem kompatibilních tonerových kazet. V případě sporu probíhajících v rámci Evropské unie bohužel není známa výše náhrady, kterou musí prodejce uhradit společnosti Canon, ani výše nákladů soudního řízení.

 

 

Canon získal dobrovolnou náhradu škody od prodejce kompatibilních tonerových kazet na Amazonu

 

 

V případech, u kterých nedošlo k dobrovolné dohodě s prodávajícím, je možné očekávat, že Canon zahájí soudní spor o náhradu vzniklé škody.  Tyto náhrady škody mohou obdobně jako na trhu USA dosahovat obrovských částek, nadto lze očekávat, že prodejce kompatibilních tonerových kazet ponese i celé náklady vedení soudního řízení.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon places top five in U.S. patent rankings for 32 years running and first among Japanese companies for thirteen years running. [online]. Poslední revize 10. 01. 2018. Dostupný z WWW: <http://global.canon/en/news/2018/20180110.html>.