Canon má další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů

Společnost Canon oznámila získání dalšího z řady předběžných opatření proti prodejci kompatibilních tonerových kazet na portálu Amazon.de. Předběžné opatření udělil stejně jako v přecházejících případech okresní soud v Düsseldorfu, pro porušení patentu, který chrání mechanismus přenosu kroutícího pohybu z tiskárny do tonerové kazety.

Předběžné opatření bylo vydáno proti společnosti JT Company UG (haftungsbeschränkt) a jejímu výkonnému řediteli Juriji Tkaciovi z důvodu porušení německé části evropského patentu EP 2 087 407 při nabídce a distribuci laserových tonerových kazet obsahujících optické válce prostřednictvím portálu Amazon.de pod ASINs (= Amazon Standard Identification Number) B071RGYGCV a B072B5KTZ7. Tyto kazety nahrazují modely kazet HP CE505X a HP CF226A.

 

 

Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů!
Canon opět zasahuje proti prodejcům tonerů porušujících patenty v Německu
Canon zasáhl proti dalším prodejcům tonerů porušujících patenty v Německu
Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci na Amazonu
Canon vyhrál patentový spor s Prestige Cartridge

 

 

Předběžné opatření je opatření soudu, kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní rozhodnutí. O předběžném opatření rozhoduje soud usnesením. Předběžným opatřením může být mimo jiné nařízeno, aby se někdo něčeho se zdržel. Po nařízení předběžného opatření, které bylo vydáno na základě návrhu, soud navrhovateli ukládá, aby ve stanovené lhůtě podal u soudu návrh na zahájení soudního řízení ve věci. Předběžné opatření je rychlým řešením vzniklého stavu, není však řešením trvalým. Předběžné opatření vychází z předpokladu, že v rámci soudního řízení dojde k trvalému řešení v souladu s předběžným opatřením, které může být dále rozšiřováno.

V případě sporů firmy Canon a prodejců tonerových kazet na portálu Amazon.de se pravděpodobně jedná o stejné kompatibilní tonerové kazety pocházejí z jedné z výroben v čínském městě Shuhai, které jsou neoznačené dováženy do Evropy. Prodejci tyto tonerové kazety následně prodávají pod vlastními obchodními názvy. Mezi tonerovými kazetami tak nejsou rozdíly v konstrukčním řešení, jsou pouze prodávány pod různými názvy a soud tak může velmi promptně vydávat předběžná opatření zakazující jejich prodej. Dále je možné předpokládat, že společnost Canon se všemi prodejci zahájí soudní spor, ve kterém bude vymáhat náhradu vzniklé škody, která vychází z cen originálních tonerových kazet. Ty se pohybují v částkách okolo 100 Eur za originální tonerovou kazetu, přičemž prodejci nabízí kompatibilní tonerové kazety za částky od 10 Eur s marží v řádu několika málo jednotek Eur. Prodejci pro dosažení hrubé marže v řádu jednotek Eur podstupují riziko náhrady škody v řádu jednoho sta Eur a dále riziko úhrady nákladů řízení, u kterého je možné očekávat výši několika tisíc Eur.

Někteří prodejci při zjištění rizik ve snaze předejít sporu se společností Canon přistoupili na mimosoudní vyrovnání a dobrovolnou náhradu vzniklé škody.

 

 

Canon získal dobrovolnou náhradu škody od prodejce kompatibilních tonerových kazet na Amazonu

 

 

Společnost JT Company UG nabízí prostřednictvím portálu Amazon.de i prostřednictvím vlastního internetového obchodu pod obchodním názvem Toner.Expert. V tomto internetovém obchodu společnost JT Company UG pokračuje v nabídce tonerů porušujících patentovou ochranu Canon.

Autor: Toner.Expert. JT company UG (haftungsbeschränkt). 1 Premium Tonerkartusche. Hewlett-Packard, CF226A.

 

Tento internetový obchod je vyjma prodeje kompatibilních tonerových kazet porušující patentovou ochranu zajímavý dále přístupem k zabezpečení přenosu dat. Návštěva internetového obchodu je možná pouze po přijmutí řady bezpečnostních rizik spojených s šifrováním přenosu informací.

 

Internetový obchod disponuje výrazným odkazem na stránku s názvem „Recycling“ a používáním kombinace zelné a bílé barvy v internetovém obchodě i na obalech výrobků, dochází tak ke vzbuzení dojmu, že jsou nabízeny renovované tonerové a inkoustové kazety, které jsou šetrné k životnímu prostřední a neporušují patentovou ochranu originálních výrobců. Po otevření detailu odkazu je však zobrazen text uvádějící, že prodejce z důvodu ochrany životního prostředí nepřikládá k produktům žádné tištěné manuály, faktury zasílá elektronicky prostřednictvím emailu a vede bezpapírové elektronické účetnictví.

Autor: Toner.Expert. JT company UG (haftungsbeschränkt). Recycling.

 

Z celého pojetí internetového obchodu je tak patrná výrazná snaha o vydávání kompatibilních tonerových kazet za renovované.

 

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces the grant of a preliminary injunction for patent infringement in Germany against JT Company. [online]. Poslední revize 17. 10. 2017. Dostupný z WWW: <http://global.canon/en/news/2017/20171017a.html>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Předběžné opatření. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 15. 09. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD>.