Čínský toner pro tiskárny Xerox obsahoval extrémní koncentrace karcinogenních látek

Oddělení analytických služeb společnosti Xerox otestovalo široce dostupný toner pocházející z Číny, určený pro použití s ​​tiskárnou Xerox Phaser 6510. Zjištěná hladina styrenu obsažená v kompatibilním toneru byla 650 jednotek styrenu (ppm) oproti 4 ppm u originálního toneru Xerox, což je rozdíl 16 510 procent, přičemž bezpečná koncentrace styrenu je maximálně 25 jednotek ppm. Koncentrace je udávána v jednotkách ppm (parts per million), které představují množství uvolněných částic na jeden milion, touto jednotkou jsou udávány maximálně přípustné koncentrace tuhých látek.

Použití takové tonerové kazety je spojeno s rizikem ohrožení zdraví. Během tisku dochází k uvolňování styrenu do okolního prostředí a jeho vdechování.

Bylo zjištěno, že styren ovlivňuje nervovou soustavu, což způsobuje změny barevného vidění, únavu, navozuje stav opilosti, zpomalení reakční doby, problémů s koncentrací a rovnováhy.

Vědecké studie ukazují, že styren zvyšuje výskyt kombinovaných maligních a benigních plicních nádorů. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ji řadí mezi karcinogeny skupiny 2B.


 

Při vdechování styrenu nejsou vyloučeny ani následné účinky, například otok plic. Pokud se styren dostane do styku s oční rohovkou, dojde k jejímu podráždění s možností trvalého poškození. Při dlouhodobém vystavení se projevují změny funkcí jater a jejich poškození, úbytek tkáně sliznice a horních cest dýchacích, pokles krevního tlaku. Dalším negativním účinkem dlouhodobého vystavení organismu styrenu jsou pseudoneurastenické poruchy, projevující se zvýšenou únavou a slabostí.

 

 

Nezávislý test: kompatibilní tonery představují reálné zdravotní riziko!
Jak se vyhnout zdravotním rizikům při nákupu tonerů pro laserové tiskárny?
Xerox důrazně varuje před kompatibilními tonery
Společnost HP důrazně varuje před používáním kompatibilních tiskových kazet
Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!

 

 

Nízké ceny čínských kompatibilních tonerových kazet je dosahováno mimo jiné používáním tonerového prášku obsahujícího extrémní koncentrace zdraví rizikových látek.

Originální tonerové kazety a tonerové kazety a kvalitně renovované tonerové kazety jsou vyráběny s ohledem na minimalizaci zdravotních rizik a nepřekračují stanovené limity koncentrace jednotlivých rizikových látek.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Xerox Corporation. Why risk your health to save money? [online]. Dostupný z WWW: <https://www.xerox.com/en-an/printer-supplies/cheap-toner-cartridges-risks>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Styren. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 04. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Styren>.

International Agency for Research on Cancer (IARC) – Summaries & Evaluations. STYRENE (Group 2B). Poslední revize 04. 12. 2002. Dostupný z WWW: <http://www.inchem.org/documents/iarc/vol82/82-07.html>.