ETIRA se aktivně podílí na tvorbě nového nařízení EU zavádějícího povinnost renovace tiskových kazet

Evropské sdružení renovátorů tonerových a inkoustových kazet ETIRA (European Toner and Inkjet Remanufacturers Association), připravuje formální stanovisko, které bude předloženo komisi EU a dalším orgánům, které mají za úkol vytvořit návrh nařízení stanovující pravidla pro odvětví spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje.

ETIRA se bude účastnit konzultačních schůzek zúčastněných stran v odvětví, které EU uspořádá v nadcházejících měsících. Cílem je vytvoření takového závazného nařízení platného ve všech státech EU, které bude jednoznačně preferovat renovaci a opětovné použití tiskových kazet nad pouhou recyklací materiálů z jednou použité tiskové kazety.

 

 

Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet jedná se zástupci Evropské komise
Evropský parlament schválil svoji vizi Plánu cirkulární ekonomiky, ODS jej jak jinak nepodpořila

 

 

Javier Martinez, prezident ETIRA, řekl: „Začátkem tohoto roku Komise odmítla Dobrovolnou dohodu o zobrazování ve prospěch své Zelené dohody, o které se mnoho našich členů domnívá, že je to dobrá zpráva pro renovátory inkoustových a tonerových kazet. Tento krok nás odvádí od „směrnice“ a směřuje k „regulaci“, což je významný krok, protože již nenavrhuje pouze pokyny, ale stanovuje přímo pravidla, která budou přímo použitelná a bude možné je vymáhat ve všech členských státech EU a ve všech členských státech EU musí platit stejně pro všechny účastníky trhu. Naše26 představenstvo přispívání tím, že poskytuje komisi EU a dalším zainteresovaným stranám velmi jasný postoj k tomu, co my a naši členové chceme, aby se stalo dál. Nyní jsme schopni poskytnout EU základní pravidla, která, jak doufáme, budou zahrnuty do nového nařízení.“

 

 

„ETIRA vždy trvala na tom, že všechny environmentální politiky ovlivňující tisk by měly respektovat směrnice o ekodesignu, Smlouvu o EU a chránit práva malých a středních podniků a spotřebitelů. Kromě toho by měla respektovat koncepci hierarchie nakládání s odpady v EU, která staví snižování odpadu, preferuje opravy a opětovné použití nad pouhou recyklaci materiálů. Kromě toho je důležité poznamenat, že přechod od recyklace k renovaci může exponenciálně zvýšit počet pracovních míst v EU.“

 

„Stejně jako nevládní organizace, spotřebitelská sdružení, členské státy a další zainteresované strany chceme, aby tisk byl udržitelný. Produkty by měly být navrženy s ohledem na jejich dopad na životní prostředí během výroby, provozní životnosti a na konci životnosti, včetně opakovaného použití kazety v co největším počtu cyklů, po kterých následuje recyklace materiálů, z nichž se skládá. Je nezbytné vytvořit a umožnit funkční sekundární trh. Tyto názory nejsou pouze názory ETIRA, ve skutečnosti samotná EU nastínila podobné cíle v mnoha nedávných zprávách EU a politických iniciativách týkajících se dopadu tisku na životní prostředí.“

 

ETIRA mimo další požaduje:

  • povinné minimální procento, které se každým rokem zvyšuje, všech vyrobených kazet (OEM a neoEM nově vyrobených), které musí být renovovány, pro všechny kazety musí být stanoveny jasné a ambiciózní cíle opětovného použití,
  • zákaz všech nástrojů a taktik proti opětovnému použití, jako jsou aktualizace firmwaru, čipy, resetování čipů, vestavěný software, uzavřené prodejní systémy, které zabraňují renovujícím třetím stranám plný přístup k plné funkčnosti tiskárny / kazety,
  • jakákoli nová pravidla pro tiskárny musí poskytovat renovátorům přístup k softwaru a firmwaru tiskárny, aby bylo možné kazety snadno znovu použít,
  • zákaz dovozu znečišťujících a nezdravých nově vyrobených kazet neoEM vyrobených za hranicemi EU,
  • EU zavedla pravidla ekodesignu pro několik elektronických produktů, jako jsou vysavače a myčky nádobí, která zahrnují ustanovení o sdílení údajů o produktech a softwaru a firmwaru s opravárenskými servisy třetích stran, totéž je potřeba pro renovátory kazet.

 

Javier Martinez dodal: „V Evropě se až 70 % prázdných tonerových a inkoustových kazet každý rok po prvním použití spálí nebo vyhodí na skládku. Ale mezi 80 a 90 % těchto kazet by mohlo být opakovaně použito jako tisková kazeta. Renovace kazet snižuje jejich uhlíkovou stopu až o 45 – 60 procent. Každá kazeta, která je repasována, představuje ušetřenou kazetu na skládce či ve spalovně. Repasované kazety jsou také často až o 30 procent levnější než ekvivalenty OEM, což představuje nákladově efektivní a ekologicky šetrnější možnost. Tento problém je třeba naléhavě řešit a chceme, aby změna byla zavedena co nejrychleji. Pokračujeme v lobování za to, aby nový návrh nařízení přišel co nejdříve a začlenil do něj naše zásady, o kterých si myslíme, že by byly pro náš průmysl rozumnou cestou vpřed.“

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. ETIRA calls for faster progress on draft regulation for the imaging equipment sector. [online]. Poslední revize 04. 07. 2 Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/etira-calls-for-faster-progress-on-draft-regulation-for-the-imaging-equipment-sector/>.