Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet jedná se zástupci Evropské komise

Prezident Asociace tonerových a inkoustových kazet ETIRA Javier Martinez diskutoval se zástupci komisařů Evropské komise o Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal). Zelená dohoda pro Evropu je plán obsahující opatření, jejichž cílem je podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství, zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Zelená dohoda pro Evropu bude postupně naplňována prostřednictvím takzvaného Klimatického zákona a řady dalších nástrojů, které budou v následujících letech postupně zaváděny.

Javier Martinez během rozhovoru prosazoval potřebu zahrnout opětovné použití kazet do souvisejících politik Evropské unie do politiky udržitelných produktů Evropské unie a politiky Evropské unie v oblasti ekodesignu.

 

 

Otevřený dopis Evropské komisi – současný návrh podoby cirkulární ekonomiky nic neřeší!
Velká demonstrace za právo na recyklaci tiskových kazet a tiskáren
Evropský parlament schválil klimatický zákon
Evropská unie se shodla na výší omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030
Evropská unie neplní své recyklační plány – není se čemu divit

 

 

„Zdůraznili jsme, že opětovné použití kazet je učebnicovým příkladem cirkulárního produktu a zaslouží si plnou podporu Evropské komise a členských států tak, aby se zvýšil jejich podíl na trhu. Požádali jsme o opatření EU proti taktice OEM zakazující opětovné použití a proti dovozu jednorázových nových kazet jiných výrobců než OEM. Trvali jsme také na tom, aby kritéria pro zelené veřejné zakázky EU 2020, která podporují používání renovovaných kazet, měla být povinná ve všech členských státech EU“.

ETIRA při jednání se zástupci Evropské komise prosazovala 3 klíčové požadavky:

  • povinné minimální procento renovovaných tiskových kazet
  • zákaz všech praktik omezujících použití renovovaných tiskových kazet, jakými jsou aktualizace firmwaru, blokování možnosti opětovného použití čipů tiskových kazet a dalších
  • zastavení dovozu nově vyráběných kazet jiných výrobců než OEM na hranici EU

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. ETIRA talks Green Deal with EU Commission. [online]. Poslední revize 16. 06. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/etira-talks-green-deal-with-eu-commission/>.

 

Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. EU Voluntary Agreement: final draft is being evaluated by the EU and stakeholders. [online]. Poslední revize 16. 06. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/eu-voluntary-agreement-final-draft-is-being-evaluated-by-the-eu-and-stakeholders/>.