Francie zavádí minimální podíl renovovaných tonerů ve veřejných zakázkách

Po Itálii i Francie zavádí povinný minimální podíl renovovaných tonerových a inkoustových kazet ve veřejných zakázkách. Povinnost zavádí Vyhláška č. 2021–254 ze dne 9. března 2021 o povinnosti zastoupení zboží vyrobeného opětovným použitím nebo recyklovaných materiálů ve veřejných zakázkách. Minimální zastoupení renovovaných inkoustových tonerových a inkoustových kazet ve veřejných zakázkách je stanoveno na 20 % z celkových výdajů na tonerové a inkoustové kazety během jednoho kalendářního roku.

 

 

Každá veřejná zakázka v Itálii musí mít 30 % renovovaných tiskových kazet
Potenciál vytváření pracovních míst prostřednictvím politiky nulového odpadu je obrovský

 

 

Vyhláška vychází z uplatňování ustanovení článku 58 zákona č. 2020–105 ze dne 10. února 2020 o boji proti odpadu a zavádění oběhového hospodářství, který vstoupil v platnost 1. ledna 2021.

 

 

Cílem je zvýšit podíl nákupů produktů z oběhového hospodářství na veřejných zakázkách a posílit tak zásadu, že veřejné zakázky zohledňují vliv výrobků na životní prostředí.

Minimální podíl je stanoven jako procento z celkové částky bez daně z výdajů věnovaných na nákup během kalendářního roku.

Veřejní zadavatelé a stát a místní orgány a jejich organizace předkládají kontrolnímu orgánu, kterým je obdobou našeho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Hospodářské středisko pro veřejné zakázky), že část svých ročních výdajů věnují nákupu renovovaných inkoustových tonerových a inkoustových kazet.

Vyhláška je ke stažení zde: joe_20210310_0059_0004

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:

République française. Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. NOR : TRED2023831D. Poslední revize 10. 03. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004323154616>.