HP Inc. odmítá nabídku na akvizici ze strany Xeroxu

Společnost HP Inc. odeslala 17. listopadu 2019 dopis místopředsedovi a generálnímu řediteli společnosti Xerox Holdings Corporation, ve kterém uvádí, že představenstvo společnosti HP Inc. jednoznačně odmítlo nabídku na převzetí ze strany Xerox Holdings Corporation. HP však neodmítá další jednání o možné konsolidaci či jiné formě kooperace obou společností.

 

 

Xerox zaslal nabídku na odkup HP Inc.
Spojení Fuji a Xeroxu konečně dořešeno – Xerox prodal celý svůj podíl

 

 

„Drahý Johne,

naše představenstvo zkontrolovalo a zvážilo Váš nevyžádaný návrh ze dne 5. listopadu 2019 na schůzi s našimi finančními a právními poradci a jednomyslně dospělo k závěru, že významně podhodnocuje společnost HP a není v nejlepším zájmu akcionářů společnosti HP. Při dosahování tohoto rozhodnutí rada rovněž zvážila vysoce podmíněnou a nejistou povahu návrhu, včetně možného dopadu nadměrných úrovní zadlužení na akcie kombinované společnosti.

Máme velkou důvěru v naši strategii a naši schopnost ji realizovat, abychom v HP nadále udržovali trvalou dlouhodobou hodnotu. Kromě toho správní a řídící tým nadále přijímá opatření ke zvýšení hodnoty pro akcionáře, včetně nasazení naší silné strategie pro zvýšené odkupy našich výrazně podhodnocených akcií a pro vytváření hodnot a fúzí a akvizic.

Uvědomujeme si potenciální výhody konsolidace a jsme připraveni prozkoumat, zda je pro akcionáře HP možné vytvořit hodnotu prostřednictvím potenciální kombinace s Xeroxem. Jak jsme však již dříve sdíleli v souvislosti s našimi předchozími žádostmi o spolupráci, máme zásadní otázky, které je třeba řešit pro eliminaci obav z vývoje společnosti Xerox. Zaznamenáváme pokles příjmů společnosti Xerox z 10,2 miliard USD na 9,2 miliard USD od června roku 2018, což u nás vyvolává významné otázky týkající se směřování vašeho podnikání a budoucích vyhlídek. Vyjma toho se domníváme, že je zásadní zapojit se do důkladné analýzy dosažitelných synergií z potenciální kombinace. Věříme, že díky významné angažovanosti správy Xeroxu a přístupu k informacím o péči o Xeroxu dokážeme rychle vyhodnotit přínos potenciální transakce.

Stále jsme připraveni se s vámi spojit, abychom lépe porozuměli vašemu podnikání a každé hodnotě, která bude vytvořena kombinací.

Za představenstvo

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
HP Development Company, L.P. HP Board of Directors Unanimously Rejects Unsolicited Xerox Proposal. [online]. Poslední revize 17. 11. 2019. Dostupný z WWW: <https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-board-of-directors-unanimously-rejects-unsolicited-xerox-proposal.html>.