Komise USA pro mezinárodní obchod pokračuje v zabavování kompatibilních tonerových kazet

Komise USA pro mezinárodní obchod (United States International Trade Commission – USITC) vydala první příkaz roku 2018 k zabavení a propadnutí kompatibilních tonerových kazet.

Jedná se o kompatibilní tonerové kazety pro tiskárny Lexmark, které se pokoušela do Spojených států amerických dovézt společnost Hangzhou Aiyuan Supply Chain Management Co. Ltd, se sídlem na adrese Taz Shan Road No. 23, Hangzhou, Čína. Propadnutí a zabavení tonerových kazet bylo realizováno na základě rozhodnutí o „dovozu předmětů, na které se vztahuje obecné nařízení Komise o vyloučení některých kazet a jejich součástí vydané v září 2011 pod číslem. 337-TA-740.“ Toto rozhodnutí zakazuje dovážet určený typ kompatibilních tonerových kazet.

Z četnosti zabavení je patrný silný trend poklesu vydaných rozhodnutí. Zatímco v roce 2016 vydala USITC celých 72 rozhodnutí, přičemž řada rozhodnutí USITC se vztahovala až na desítky dovozců v rámci jednoho rozhodnutí o zabavení, v roce 2018 se jedná o první vydané rozhodnutí, které je současně vydáno proti jediné společnosti. Rozhodnutí č. 337-TA-740 vychází ze sporu o porušování 24 patentů chránících originální tonerovou kazetu Lexmark z roku 2011, na základě vydaného rozhodnutí docházelo v dřívějších letech k zabavení kompatibilních tonerových kazet několika desítek dovozců.

 

 

Celkový počet rozhodnutí o zabavení dodávek tonerů a inkoustů do USA dosáhl počtu 72
Canon vysoudil náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerů v hodnotě 100 milionů korun!
Celkové množství rozhodnutí o zabavení tonerových a inkoustových kazet porušujících patenty v USA překonalo rok 2015
V USA byl zahájen soud o určení možností omezení renovací ze strany originálních výrobců

 

 

Tento trend ukazuje na významný úspěch USITC v boji proti dovozu tonerových a inkoustových kazet porušujících patentovou ochranu originálních výrobců. USITC nadále intenzivně dozoruje zboží dovážené do USA, po obrovském množství zabaveného zboží v roce 2016 a pokračujícím dozoru během roku 2017 je možné usuzovat na stále menší množství pokusů o dovoz kompatibilních tonerových kazet porušujících patentovou ochranu do USA. Trh v USA se tak stále více čistí od klonů originálních tonerových kazet.

 

Rozhodnutí Komise USA pro mezinárodní obchod č. 337-TA-740 ke stažení ve formátu PDF zde: https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/vysetrovani_Lexmark_337-ta-740.pdf

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. New seizure and forfeiture order issued. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 15. 02. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/new-seizure-and-forfeiture-order-issued/>.

The Recycler. Lexmark resurrects patent infringement case against aftermarket companies. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 04. 10. 2013. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/lexmark-resurrects-patent-infringement-case-against-aftermarket-companies/>.