Lexmark svolává mimořádnou schůzi akcionářů

Lexmark International Inc. svolává schůzi akcionářů na 22. července 2016 s cílem požádat akcionáře, aby hlasovali pro sloučení s LLCs and Apex technology. Dokument, kterým žádá Lexmark své akcionáře, aby se vyslovili pro sloučení s konsorciem vedeném Apexem, obsahuje v úvodu jednoznačné doporučení: „správní rada jednomyslně schválila smlouvu o fúzi s shodla se, že dohoda o spojení je účelná, spravedlivá a v nejlepším zájmu společnosti a jejich akcionářů“ a dále „správní rada jednomyslně doporučuje, aby akcionáři společnosti hlasovali pro návrh o přijetí dohody o fúzi“. Dokument dále uvádí, že fúzi společností nelze realizovat, pokud by držitelé většiny kmenových akcií nehlasovali ve prospěch přijetí návrh o fúzi.

 

Zaměstnanci Lexmarku usilují o zablokování převzetí Apexem kvůli extrémním národním bezpečnostním rizikům
Apex Technology definitivně kupuje Lexmark

 

Pod výzvou k hlasování o sloučení firem je podepsán Paul A. Rooke, předseda představenstva a generální ředitel Lexmark International Inc.

Celý dokument (185 stran) je k dispozici zde: http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjM3NTk3fENoaWxkSUQ9MzQyMjQwfFR5cGU9MQ==&t=1

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Lexmark calls special meeting of its shareholders. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 29. 06. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/lexmark-calls-special-meeting-of-its-shareholders>.