Obrovský příliv peněz pro výrobce zapojené do opětovného využívání zdrojů surovin

Evropská komise (EC) a Evropská investiční banka (EIB) umožní výrobcům zapojením do cirkulární ekonomiky (opětovného využívání zdrojů surovin), mezi které patří i výrobci renovovaných tonerových kazet, účastnit se programu na podporu cirkulární ekonomiky s hodnotou 24 miliard Euro (zhruba 650 miliard Kč).

V rámci schváleného plánu Evropské komise nové cirkulární ekonomiky mohu výrobci zapojení do tohoto programu žádat o podporu z prostředků Evropské unie.

Logo Evropská komise

Program byl navržen tak, aby došlo k podpoře podniků v oblasti inovací průmyslových a technologických odvětvích zaměřených na trvale udržitelný rozvoj, jejichž cílem je přispět k rozvoji cirkulárních projektů ve výrobě. Tímto směrem zaměření výrobci mohou získat finanční prostředky přes program „InnovFin„. Středně velké společnosti budou mít také možnost získat přístup k poradní službě „InnovFin„, která poskytuje finanční poradenství a know-how v oblasti získávání financí z programu „InnovFin„. Rozšíření dostupnosti fondu Evropská komise nastavila jako jeden z prioritních bodů.

 

Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin
EU zahájila konzultace k návrhu cirkulární ekonomiky
Podpora ekonomiky založené na renovaci výrobků by v EU mohla do roku 2030 vytvořit 3 000 000 nových pracovních míst

 

Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořnictví a rybolov dodává: „Dnešní podpis rozšíření financování pokrytím Evropskou investiční bankou pomůže naším příjemcům úvěrů realizovat změnu směrem k udržitelnějšímu modelu výroby.“

 

InnovFin
„InnovFin – Finance Evropské unie pro inovátory“ je společnou iniciativou, kterou zahájila skupina Evropské investiční banky (EIB) Evropského investičního fondu (EIF) ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020. InnovFin se skládá z řady integrovaných a doplňkových finančních nástrojů a poradenských služeb, které pokrývají celý hodnotový řetězec výzkumu a inovací za účelem podpory investic od těch nejmenších až po největší podniky. InnovFin je k dispozici pro všechna odvětví způsobilá v rámci programu Horizont 2020, v členských státech EU a přidružených zemí. Nástroje financování InnovFin pokrývají širokou škálu půjček a záruk, které mohou být přizpůsobeny potřebám inovátorům. Financování se zajišťuje buď přímo, nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele, nejčastěji banky.
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/


Horizont 2020

Horizont 2020 je největší výzkumný a inovační program Evropské unie vypsaný na období 2014 až 2020. Horizont 2020 je finanční nástroj zaměřený na zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy. Horizont 2020 má politickou podporu evropských představitelů a poslanců Evropského parlamentu.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020


European Investment Bank (EIB) – Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je bankou Evropské unie. Jedná se o banku ve vlastnictví Evropské unie, zastupující zájmy členských států Evropské unie. Úzce spolupracuje s dalšími institucemi Evropské unie při implementaci politiku Evropské unie.
http://www.eib.org


European Investment Fund (EIF) – Evropský investiční fond

Evropský investiční fond je součástí Evropské investiční banky specializující se na poskytování rizikového financování ve prospěch malých a středních podniků. Mezi hlavní akcionáře Evropského investičního fondu patří Evropská investiční banka, Evropské unie zastoupené Evropskou komisí a velké množství veřejných a soukromých bank a finančních institucí. Rizikový kapitál je poskytován buď z vlastních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské investiční banky, Evropské komise, členských států Evropské unie nebo jiných třetích stran. Evropský investiční fond má stanoveny dva hlavní cíle – podporu cílů Evropské unie a to zejména v oblasti podnikání, růstu, inovací, výzkumu a vývoje, zaměstnanosti a regionálního rozvoje, druhým cílem je generováni přiměřeného výnosu pro akcionáře na bázi poplatků za riziko.
http://www.eif.org

 

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
The Recycler. Huge funding boost for EU circular economy. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 11. 12. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/huge-funding-boost-for-eu-circular-economy>.

European Investment Bank. InnovFin – EU Finance for innovators. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.eib.org/products/blending/innovfin>.

European Commission. What is Horizon 2020?. [online]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020>.

European Investment Bank. EIB at a glance. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.eib.org/about/index.htm>.

European Investment Fund. Who we are. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.eif.org/who_we_are/index.htm>.