Reportáž o škodlivosti čínských tonerů v hlavním zpravodajském pořadu České televize!

Česká televize odvysílala v Událostech dne 16. 2. 2019 od 19:00 více než dvouminutovou reportáž závažných zdravotních rizicích plynoucích z používání kompatibilních tonerových kazeta a o jejich negativních dopadech na životní prostředí.

 

Celou reportáž je možné vidět zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100216/obsah/676009-nebezpecne-neoriginalni-tonery

 

Tonerové kazety v Událostech České televize Tonerové kazety v Událostech České televize
 

Reportáž vychází z německých testů kompatibilních tonerových kazet, ve kterých byla zjištěna obrovská koncentrace rizikových látek DekaBDE, jejichž používání je v Evropě přísně regulováno. Testované nově vyráběné kompatibilní tonerové kazety obsahovaly zpomalovače hoření, které poškozují životní prostředí, způsobují poruchy reprodukce, mají vliv na činnost štítné žlázy a mají řadu dalších negativních účinků na organismus. Renovované tonerové kazety jsou vyráběny výhradně z plastových těl originálních tonerových kazeta, u kterých v německých testech nedošlo k nálezu žádné koncentrace zakázaných zpomalovačů hoření. Renovované tonerové kazety jsou tak zcela bezpečné. Dle vyjádření České inspekce životního prostředí bude docházet od 2. března 2019 ke kontrolám obsahu bromovaných zpomalovačů hoření ve všech výrobcích.

 

 

Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

 

 

V další části reportáže Česká televize upozornila na porušování patentové ochrany kompatibilními tonerovými kazetami a na jejich extrémně negativní dopady na životní prostředí. Zatímco renovované tonerové kazety předcházejí vzniku odpadu, nově vyrobené kompatibilní tonerové kazety vždy končí v odpadu a neumožňují žádné ekologicky šetrné zpracování po jejich použití. Renovátoři v rámci svých programů sběru použitých tonerových kazet sbírají ve sběrných boxech originální, renovované i kompatibilní tonerové kazety. V rámci sběru českého renovátora, firmy KMP, u které byla reportáž natáčena, je každý měsíc vytříděno více než 30 tun kompatibilních tonerových kazet, které není možné nijak renovovat ani recyklovat a končí na skládkách odpadu.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)