Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

Německý nezávislý zkušební ústav LGA, provedl testování dvou kompatibilních tonerových kazet původem z Číny. Při testování došlo k nálezu velmi vysoké koncentrace toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (DecaBDE), jehož použití je kvůli značným rizikům v Evropě od roku 2008 zakázáno.

 


Autor: Wikimedia
 

Dekabromdifenyl ether (decaBDE, deca-BDE) je bromovaná aromatická sloučenina ze skupiny polybromovaných difenyletherů (PBDE), které se užívají zejména jako bromované zpomalovače hoření v plastových dílech elektrických spotřebičů.  V Evropské unii je zakázáno používání směrnicí o omezení užívání nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních. Důvodem pro regulaci je jejich toxicita v kombinaci se schopností dlouhodobě přetrvávat v prostředí a kumulovat se v biologických systémech. Trvalé vystavení kontaktu s těmito látkami během nitroděložního vývoje může vést k narušení vývoje mozku a kostry. Tým jedné z nejlepších českých vědkyň, profesorky Jany Hajšlové z VŠCHT při analýzách mateřského mléka žen z Olomoucka prokázala bromované zpomalovače v mateřském mléce všech testovaných matek. Jiný výzkum prokázal bromované zpomalovače hoření v tělech ryb.

 

 

Nezávislý test: kompatibilní tonery představují reálné zdravotní riziko!
Xerox důrazně varuje před kompatibilními tonery

 

 

Společnost ETIRA, Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet vyzvala Evropskou unii a její členské státy, aby „aktivně zajistily, že všechny kazety dovezené do Evropské unie budou v souladu s evropskými nařízeními WEEE, REACH a Směrnic RoHS, nařízení o duševním vlastnictví, nařízením na ochranu zdraví a kvality života občanů Evropské unie a nařízeních ochrany životního prostředí. „

„ETIRA rovněž vyzývá Evropskou unii, aby zajistila, že všechny tonerové a inkoustové kazety uvedené na trh jsou navrženy a vyráběny tak, aby byly vhodné k renovaci. Společnost ETIRA opět zdůrazňuje, že pro spotřebitele a podniky je nejlepším řešením repasovaná OEM kazeta, které dodává 3 000 společností v celé Evropě. Renovované OEM kazety jsou levnější než nové OEM kazety a jsou 100% ekologické.“

„Evropa spotřebuje více než 130 milionů kusů tonerových kazet za rok, celkový trh s tonery a inkoustovými tiskárnami činí 17 miliard eur. Více než 5 milionů tonerových kazet je novými kazetami, které nejsou výrobcem OEM, a nemusí být vhodné k opakovanému použití a mohou vyžadovat speciální manipulaci a obnovu materiálu. Odstranění toxických produktů z trhu a zajištění častějšího využití kazet by mohlo v celé Evropské unii vytvářet více než 16 000 nových pracovních míst pro malé a střední podniky.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. ETIRA calls for increased RoHS checks on imported toner & inkjet cartridges. [online]. Poslední revize 27. 09. 2018. Dostupný z WWW: <http://www.etira.org/>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Dekabromdifenyl ether. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 05. 07. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Dekabromdifenyl_ether>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Bromované zpomalovače hoření. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 23. 07. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Bromované_zpomalovače_hoření>.