Tiskový trh ve střední a východní Evropě dle IDC – pokles trhu spotřebního materiálu, nárůst tisku formou služby, obrovský nárůst prodejů tiskáren a multifunkčních zařízení

Průzkumu společnosti International Data Corporation (IDC), který byl proveden v klíčových zemích střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky (CEMA), ukazuje vývoj trhu tisku mezi roky 2014 a 2015.

Celková hodnota trhu spotřebního materiálu (tonerů, inkoustových kazet a tiskového spotřebního materiálu) dosáhla v regionu CEMA za rok 2015 hodnoty 6,73 miliardy USD (zhruba 170 miliard Kč). Tento trhu zahrnuje originální spotřební materiál, renovovaný spotřební materiál, kompatibilní spotřební materiál a dále padělaný spotřební materiál (tedy ten, vydávaný za originální spotřební materiál). Ve statistice není hodnota spotřebního materiálu obsaženého v tiskárnách při jejich nákupu. Toto číslo odráží celkový meziroční roku pokles trhu o 6,7%. Tonerové kazety zaznamenaly pokles prodeje o 6,1%, inkoustové kazety klesly o 9,9%. Hlavním zjištěným trendem byl nárůst kompatibilního spotřebního materiálu na úkor originálního spotřebního materiálu. Tento nárůst je vysvětlován rostoucí oblibou levných klonů nerespektujících patentovou ochranu.

rustK velmi zajímavému vývoji došlo v segmentu trhu tiskáren a multifunkčních zařízení. Zatímco celosvětově došlo k propadu trhu o 6,7 % v objemu a 4,9 % v hodnotě, trh CEMA vzrostl o 19 % v objemu a 19,6 % v hodnotě. Celková hodnota trhu dosáhla 3,25 miliardy USD (zhruba 160 miliard Kč), realizovaných prodejem 10,5 miliónů kusů zařízení. Průměrná hodnota jednoho zařízení se tak pohybuje na úrovni zhruba 15 000 Kč, je tedy patrné soustředění trhu na velká multifunkční zařízení.

Celosvětově poptávka po spotřebitelských inkoustových tiskárnách stejně jako v posledních letech klesala, prodeje výkonných inkoustových tiskáren určených pro velkoobjemový firemní tisk zůstal téměř stejné úrovni jako v roce 2014. Je zde tedy patrný trend k vyrovnání obou technologií a nahrazováním laserové technologie technologií inkoustovou. To odpovídá i výzkumu z roku 2016, ve kterém společnost International Data Corporation zjistila, že více než 50 % oslovených firem plánuje zvýšit zastoupení inkoustového tisku.

 

Hlavním trendem trhu kancelářských potřeb bude růst poptávky po tonerových kazetách
Trh tonerových kazet poroste o 5,8% ročně

 

Zatímco celosvětově trh výpočetní techniky klesal, země jako jsou Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko vykázaly dvouciferný růst trhu výpočetní techniky.

Dále je patrný pokles počtu vytištěných stránek v domácnostech a firmách s využitím vlastních tiskáren a multifunkčních zařízení. Podle IDC je tento propad způsoben dopadem digitalizace různých podnikových procesů, tedy procesem nahrazování oběhu a archivace dokumentů v papírové – tištěné podobě jejich digitální verzí. Z průzkumu plyne, že většina firem jich zahájila proces digitalizace, nebo proces digitalizace správy dokumentů má v plánu v příštím roce či v období příštích dvou let.

IDC očekává, že výnosy z tiskových služeb (základní tiskových služeb a řízených tiskových služeb) dosáhnou v regionu CEMA za rok 2015 hodnoty 1,62 miliardy USD (zhruba 40 miliard Kč), což představuje nárůst o 9,4% oproti roku 2014. Takový nárůst je v souladu s celosvětovým tempem růstu tohoto odvětví. Penetrace tisknu formou služby je v regionu CEMA stále poměrně malá ve srovnání se západní Evropou. Je patrný velký potenciál pro poskytovatele tiskových služeb v tomto regionu. Dalším zajímavou informací je údaj říkající, že 10 největších trhů CEMA představují více než 82% celkových výnosů tiskových služeb v regionu. To znamená, že stále existuje velký rezervoár zemí, kde není využit potenciál náhrady tisku vlastní technologií formou tisku jako služby. Asociace renovátorů tonerů tento údaj doplňuje, v České republice je v oblasti poskytování tisku jako služby velmi aktivní společnost Konica Minolta a s tímto řešení se lze v České republice setkávat velmi často.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
IDC. Press Release. Printing Industry in Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa: In 2015, Hardware and Supplies Suffered While Services and Solutions Continued Growing. [online]. Framingham: IDC Research, Inc. Poslední revize 12. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCEMA41178616>.