Vláda i ministerstva reagovaly na klimatickou žalobu podanou na Českou republiku

V první polovině roku 2021 byla po vzoru dalších evropských zemí na vládu České republiky podána klimatická žaloba, domáhající se dosažení soudního výroku, který stanoví, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu. Soud by v případě úspěchu klimatické žaloby mohl státu nařídit, aby nerealizoval kroky přesouvající dopady klimatické změny na příští generace a neohrožoval plnění závazků České republiky v oblasti ochrany klimatu.

 

 

Na vládu České republiky byla podána klimatická žaloba
Klimatická žaloba v Německu uspěla – Německo musí přepracovat své cíle ochrany klimatu

 

 

Jednotlivá dotčená ministerstva a Vláda České republiky předložily oficiální vyjádření k podané žalobě, tzv. repliky. Repliky jsou k dispozici zde:

VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.PDF

VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.PDF

VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ.PDF

VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY.PDF

VYJÁDŘENÍ VLÁDY ČR.PDF

V replikách jednotlivých ministerstev jsme nenašli žádné vyjádření k plánovanému či předpokládanému způsobu zavádění podpory cirkulární ekonomiky do skutečné praxe.

 

Veškeré informace o klimatické žalobě jsou zde: https://www.klimazaloba.cz/

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Klimatická žaloba ČR z. s. Co je klimatická žaloba? [online]. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/>.